Praktyki zawodowe

Studenci, którzy winni, zgodnie z Zasadami organizacji praktyk w obecnym roku akademickim odbyć praktyki zawodowe, proszeni są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. 
Praktykę można również zrealizować w formie szkoleń organizowanych przez Centrum Karier AGH. Informacje dotyczące tej formy praktyk pojawią się wkrótce na stronie Wydziału. 

Dr Agata Jurkowska
jurkowska.a@gmail.com