Praktyki zawodowe 2022/2023

Studenci, którzy winni, zgodnie z Zasadami organizacji praktyk w obecnym roku akademickim odbyć praktyki zawodowe, proszeni są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. 


dr hab. Agata Jurkowska, prof. uczelni
jurkowska.a@gmail.com