Agata Pyrda – doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie:

od 1.10.2021 asystent na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej,

1.03.2021 – 31.07.2021 pracownik na umowę – zlecenie na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej.

Wykształcenie:

2015 – 2021: studia doktoranckie w Instytucie Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

2012 – 2013: studia magisterskie na wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Kartografia Geologiczna.
Temat pracy magisterskiej: Charakterystyka rzeźby i osadów czwartorzędowych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, Tatry Wysokie

2008 – 2012: studia inżynierskie na wydziale Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska, kierunek: Ochrona Środowiska.
Temat pracy inżynierskiej: Antropogeniczne przekształcenia rzeźby stoku narciarskiego w Jurgowie.