Alicja Kochman – doświadczenie zawodowe

ORCID: 0000-0002-4003-6513
Researcher ID: Q-3419-2016
Scopus: 49361410000

Od 2019 – adiunkt – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

01.01.2017 – obecnie – redaktor w czasopiśmie Geology, Geophysics and Environment

29.11.2010 – doktor nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geologia, specjalność geologia podstawowa, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie

Tytuł pracy : „Wpływ kompakcji na architekturę facjalną późnojurajskiego basenu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”; promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz; recenzenci: dr hab. inż. Jan Bromowicz, prof. AGH, prof.  dr hab. Jerzy Trammer.

Od 2008 – asystent – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

2005 – 2008: studia doktoranckie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ kompakcji na architekturę facjalną kopalnych budowli węglanowych

2005 – 2006: udział w międzynarodowym kursie Joint Master Course: Carbonate Rocks, Facies and Technical Use (Cluj Napoca – Rumunia, Erlangen – Niemcy, Kraków – Polska); kurs organizowany przez 3 szkoły wyższe pod patronatem ich rektorów

  • Joint Master Course: Carbonate Rocks, Facies and Technical Use, 17-30.10.2005; Babeç – Bolyai University, Cluj – Napoca, Rumunia
  • Joint Master Course: Carbonate Rocks, Facies and Technical Use, 17.03-02.04.2006; Friedrich – Alexander Universität Erlangen – Nürnberg, Erlangen, Niemcy
  • Joint Master Course: Carbonate Rocks, Facies and Technical Use, 12-24.06.2006; Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, Polska

1999 – 2004: studia magisterskie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Specjalność: hydrogeologia i geologia inżynierska.
Temat pracy magisterskiej: Wykorzystanie młotka Schmidta w badaniach nad zmiennością litologiczną wapieni górnej jury