Alicja Kochman – dydaktyka

Wykłady i ćwiczenia:

  • Kartografia
  • Kartografia sozologiczna
  • Kartografia geologiczna
  • Kartografia geologiczna wspomagana komputerowo

Ćwiczenia terenowe:

  • Kartografia sozologiczna