Andrzej Świąder – doświadczenie zawodowe

 • Od 05.2012 – asystent – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.
 • 07.2005 – 05.2012
  Instytut Nauk Geologicznych UJ, Kraków
  – specjalista naukowo-techniczny
  – badania własne z zakresu geologii, geoinformatyki i teledetekcji, wykonywanie prac graficznych, administracja serwerami, opieka nad  sprzętem komputerowym, prowadzenie zajęć dydaktycznych, projektowanie strony internetowej ING.
 • 03.2003 – 06.2005
  ProGea Consulting, Kraków,
  – Dyrektor Zarządzający
  – Geoinformatyka; Projekty środowiskowe (oprogramowanie i serwery GIS, bazy danych, fotogrametria, teledetekcja), szkolenia, marketing.
 • 10.1996 – 01.2002
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kierunek Inżynieria Środowiska
  – Specjalność: Geologia złóż i geochemia środowiska
  – uzyskany tutuł naukowy: 01.2003 mgr inż.; Temat pracy dyplomowej: “Zastosowanie GIS w analizie rozkładu metali ciężkich w glebach okolic Krakowa (dane z Atlasu Geochemicznego)”.

Umiejętności i kompetencje

 • Wiedza w zakresie geomatyki (GIS, teledetekcja, LiDAR, GPS, Web-GIS), kartografii geologicznej, geowizualizacji.
 • Współorganizacja i obsługa techniczna międzynarodowych konferencji naukowych: Ichnia 2008, Sediment 2009.
 • Prowadzenie szkoleń i kursów: ArcGIS, ER Mapper, Image Web Server, teledetekcja, Windows, Linux.