Mariusz Krzak – doświadczenie

Stanowisko
Adiunkt

Stopnie naukowe
1997 – mgr inż., Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo- Hutnicza
2001 – doktor nauk o Ziemi, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza
2014 – doktor habilitowany, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina górnictwo i geologia inżynierska, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska

Wykłady zagraniczne
IX – X 2001 – Uniwersytet Oviedo (Hiszpania), wymiana naukowa w ramach programu SOCRATES-ERASMUS

Działalność organizacyjna:

w miejscu pracy
2002 – sekretarz międzynarodowej konferencji „Ignacy Domeyko (1802 – 1889) mineralog, geolog, ojciec nauk górniczych w Chile”
2008 – członek komitetu organizacyjnego konferencji „Problemy gospodarki zasobami środowiska”
2016 – kierownik Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej na kadencję 2016-2020

poza miejscem pracy
2007 – członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Zasobów Złóż Kopalin (POLVAL)
2016 – członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Zasobów Złóż Kopalin (POLVAL)
na kadencję 2016–2018