Andrzej Gałaś – publikacje

BPP AGH

W tym samodzielnie:

 • Gałaś A., 1996 – Likwidacja wyrobiska Piaseczno i kształtowanie środowiska na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy. Przegl. Geol. 44, nr 8, s.793-796.
 • Gałaś A., 1998 – Prognoza oddziaływania zbiornika Świnna Poręba na środowisko. [W:] IX Konf. Sozologiczna, p.103-115. PTG-AGH Kraków
 • Gałaś A., 1999 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000 ark. Lachowice. CD PIG Warszawa.
 • Gałaś A., 2001 – Formy osuwiskowe na wzgórzu Kurczyna nad projektowanym zbiornikiem „Świnna Poręba” w Karpatach. Prz. Geol., 49 (9): 822-826.
 • Gałaś A., 2001 – Zagadnienia geologiczno-środowiskowe zbiornika Świnna Poręba. Przewodnik 72 Zjazdu naukowego PTG: 256-258. PIG Kraków.
 • Gałaś A., 2002 – Enigmatic white crusts in Kärkevagge Valley. Geo vestnik. Mineralia Slovaca 34 (1): 5.
 • Gałaś A., 2003 – Sozologiczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu przyszłego zbiornika wodnego Świnna Poręba. X Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce, Polski Komitet Wielkich Zapór i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Gałaś A., 2004 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Pobikry (456). PIG Warszawa
 • Gałaś A., 2005 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Kopyłów (828). PIG Warszawa
 • Gałaś A., 2006 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Świętajno (216). PIG Warszawa
 • Gałaś A., 2008 – Problemy gospodarki zasobami środowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN tom 24, zeszyt:2/2. s: 135-152.
 • Gałaś A., 2008 – Zasięg i budowle wulkaniczne grupy Andahua. [W:] Paulo A., Gałaś A., 2008 (red.) – Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów Kwartalnik AGH Geologia, tom 34, zeszyt 2/1, 107-135.
 • Gałaś A., 2008 – Zrównoważony rozwój Kanionu Colca (Peru) i problemy ochrony środowiska. [W:] Kotarba M., 2008 (red.) – Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Wydawnictwo TBPŚ GOESFERA, Kraków, 277-286.
 • Gałaś A., 2009 – Alcance y Formaciones del Grupo Andahua. [W:] Novoa Z. G., 2009 (red.) – Expedición Cientifica Polaca – Cañón del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Peru, 107-137.
 • Gałaś A., 2010. Wybuchy wulkanów, erupcja Eyjafjőll, Islandia 2010. Nauka dla ciekawych, Seria Popularnonaukowa o Ziemi i kosmosie. Wydawnictwo AGH, Nr 2, 47s. płyta CD z prezentacją tematyczną (autor płyty J.Wrzak, konsultacja A.Gałaś).
 • Gałaś A., 2011. The extent and volcanic structures of the Quaternary Andahua Group, Andes, southern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae vol.81, no.1: 1-19.
 • Gałaś A., 2013. Charakterystyka grupy wulkanicznej Andahua w południowym Peru. Wydawnictwa AGH, Rozprawy, Monografie vol. 281, s 178.
 • Gałaś A., 2014 – Environmental losses caused by development of great Recreation-Residence Centers, Arłamów Residens in the Turnickie Mts. (SE Poland) case study.. Conference: Public recreation and landscape protection – with hand in hand…, Department of Landscape Management FFWT, Mendel University in Brno, Křtiny 5-6 may: 101-106.
 • Gałaś A., 2014. Petrology and new data on the geochemistry of the Andahua Volcanic Group (Central Andes, southern Peru). Journal of South America Earth Sciences, vol.56: 301-315. DOI: 10.1016/j.jsames.2014.09.012
 • Gałaś A., 2016. Impact of volcanic eruptions on the environment and climatic conditions in the area of Poland (Central Europe). Earth-Science Reviews, vol.162: 58-64.

Oraz jako współautor:

 • Gałaś A., Paulo A., 1995 – Możliwości zagospodarowania terenów zdegradowanych przez przemysł siarkowy.- V Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi (Rytro 15-17.11.1995). Centrum PPGSMiE PAN Kraków 1995, s.40.1-16.
 • Paulo A., Bromowicz J., Gałaś A., Łajczak A., Musiał J., Ratajczak T., Strzelska-Sma-kowska B., 1996 – Ochrona zasobów kopalin i dziedzictwa geologicznego. W: Urząd Wojewódzki Bielsko-Biała „Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015”, rozdz. 8, p.211-252. Bielsko-Biała 1996.
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 1999 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Tatry Zachodnie (1060). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 1999 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Tatry Wysokie (1061). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Wojnicz (1000). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Ciężkowice (1019). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2000 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Męcina (1018). PIG Warszawa
 • Gałaś A., Paulo A., 2001 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Stopnica (918). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2001 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Połaniec (920). PIG Warszawa
 • Gałaś A., Paulo A., 2001 – Osuwiska w otoczeniu zbiornika Świnna Poręba. Przewodnik 72 Zjazdu PTG: 262-266. PIG Kraków.
 • Gałaś A., Paulo A., 2002 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Rybotycze (1043), Dobromil (1044). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., Mościcki J., 2002 – Turystyczna erozja Tatr. [W:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. 385-388, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane.
 • Paulo A., Gałaś A., Krzak M., Strzelska-Smakowska B., 2002 – Mapa geologiczno-gospodarcza jako obraz uwarunkowań przyrodniczych zagospodarowania przedpola Tatr. [W:] Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. 435-439, TPN, PTPNoZ, Kraków-Zakopane.
 • Gałaś A., Strzelska-Smakowska B., 2003 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Pomianowo (81). PIG Warszawa
 • Gałaś S., Gałaś A., 2004 – Evaluation of the environment from the point of view of optimal use of its potential. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.13, Suplement III, 255-258.
 • Gałaś A., Paulo A., 2005 – Karłowate wulkany formacji Andahua w południowym Peru. Prz. Geol., 53 (4): 320-326.
 • Paulo A., Gałaś A., 2005 – Epitermalne złoża złota i srebra w okolicy Orcopampa i Caylloma, południowe Peru. Prz. Geol., 53 (8): 639-648.
 • Gałaś A., Gałaś S., 2006 – Aplication of Environmental Indexes in Land-Use Planning: Świnna Poręba Water Reservoire Case Study. ERTH IN A TRAP? Analysis of Environmental Components. 26 – 28 Kwietnia, 2006, Polianka, Krpáčovo, Słowacja. Abstract: s.33.
 • Gałaś A., Gałaś S., Paulo A., 2006 – Mapa geologicko-hospodárska ako cennỳzdroj informácií pre krajinné plánovanie. 3 vedecka konferencia ENVIRONMENTALNE INŽINIERSTWO. 12 – 13 Września, 2006, Koszyce, Słowacja. s.210-215.
 • Gałaś A., Głogowska M., Krzak M., Paulo A., 2006 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Spychowo (217). PIG Warszawa
 • Gałaś A., Paulo A., 2006 – Nepaprasti vulkanai Peru Anduose [Peculiar volcanoes in Peruvian Andes]. Geologijos akiračiai, 1: 44-50. (Litwa).
 • Paulo A., Gałaś A., 2006 – Górnictwo a zrównoważony rozwój i ryzyko inwestycyjne w Peru. Gospodarka Surowcami Mineralnymi PAN tom 22, zeszyt:2. s: 145-166.
 • Paulo A., Gałaś A., 2006 – Górnictwo rud w południowym Peru a ochrona środowiska i zrównoważony rozwój regionu. XV Szkoła Eksploatacji Podziemnej, PAN i AGH Kraków, Sympozja i Konferencje nr 66: 617 – 628.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2007 – Use of Environmental Indicators in Landscape Planning on the Example of Water Reservoir of Świnna Poręba. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.16, No. 3B, 114-118.
 • Gałaś A., Paulo A., 2007 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000, arkusz Ciechanowiec (417). PIG Warszawa
 • Paulo A., Gałaś A., 2008 (red.) – Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów. Kwartalnik AGH Geologia, tom 34, zeszyt 2/1, 242.
 • Gałaś A., Paulo A., 2008 – Idea ochrony Kanionu Colca i Doliny Wulkanów. [W:] Paulo A., Gałaś A., 2008 (red.) – Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów Kwartalnik AGH Geologia, tom 34, zeszyt 2/1, 17-33.
 • Paulo A., Gałaś A., 2008 – Górnictwo i inne inwestycje w sąsiedztwie Kanionu Colca. [W:] Paulo A., Gałaś A., 2008 (red.) – Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów Kwartalnik AGH Geologia, tom 34, zeszyt 2/1, 137-172.
 • Strzelska-Smakowska B., Mucha J., Wasilewska M., Paulo A., Gałaś A., Krzak M., 2008 – Mineralizacja Zn-Pb w obszarze Koszęcin-Żarki (północna część prowincji śląsko-krakowskiej). [Zn-Pb mineralization in Koszęcin-Żarki region (northern part of Silesian-Cracow Triassic province)]. Biuletyn PIG, 429: 203-207.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2009 – Assesment of Ecological Stability of Spatial and Functional Structure Around Świnna Poręba Water Reservoir. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18, No. 3A, 83-87.
 • Gałaś A., Paulo A.,2009 – Idea de Protección del Cañón del Colca y del Valle de los Volcanes. [W:] Novoa Z. G., 2009 (red.) – Expedición Cientifica Polaca – Cañón del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Peru, 19-35.
 • Paulo A., Gałaś A.,2009 – La Mineria y Oras Inversiones en la Vecindad del Cañón del Colca. [W:] Novoa Z. G., 2009 (red.) – Expedición Cientifica Polaca – Cañón del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Peru, 139-169.
 • Gałaś A., Gałaś S., 2011 – Landscape – Functional Valorisation and Sustainable Development in the Valley of the Volcanoes in Peru. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.20, No. 4A, 67-71
 • Gałaś S., & Gałaś A., 2012. Protection of Mineral Resources as a Part of Spatial Planning in Poland and in Slovakia. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.21, No. 5A, 73-77.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2012 – Protection of Mineral Resources as a Part of Spatial Planning in Poland and in Slovakia. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.21, No. 5A, 73-77.
 • Gałaś S., Gałaś A., Zvijáková L., Zeleňáková M., Šlezingr M., Fialová J. & Kubičková H., 2013 – Environmental Impact Assessment Process in the V4 Countries in the field of Recreation and Tourism. Conference: Public recreation and landscape protection – with hand in hand…, Department of Landscape Management FFWT, Mendel University in Brno, 1-3 may: 45-50.
 • Paulo A., Gałaś A., Gałaś S., 2014 –Planning the Colca Canyon and Valley of the Volcanoes National Park in South Peru. Environmental Earth Sciences, Vol.71, No. 3, 1021-1032. DOI 10.1007/s12665-013-2506-9
 • Gałaś S.(ed.), Gałaś A., Zelenáková M., Zvijáková L., Fialová J., Kubícková H. & Házi J., 2014 – Assessment of the Quality of the Environment in the V4 Countries. Wydawnictwa AGH, s.167.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2014 – Proces oceny oddziaływania na środowisko w państwach V4 w zakresie drogownictwa (The proces of Environmental Impact Assessment in the V4 countries in the field of road construction). Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska vol.13(1), s.127-135.
 • Gałaś A., Paulo A., Meza P., 2014 –Preservation and Geodiversity of the Colca Canyon and the Valley of the Volcanoes as a necessary condition for Economic Development of the Region. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences 17-26 June, Albena, Bulgaria, 14th GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation, vol. II s.523-530.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2014 – Ochrona złóż kopalin w gospodarce przestrzennej na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego. [W]: Maciejewska A. (red.) Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Organizacja gospodarowania przestrzenią. Seria Monografie, Gospodarka Przestrzenna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej t.V, s.160-172.
 • Gałaś S., Gałaś A., Zeleňáková M., Zvijáková L., Fialová J, Kubíčková H., 2015, Environmental impact assessment in the Visegrad Group countries. Environmental Impact Assessment Review; vol. 55 p. 11–20. doi:10.1016/j.eiar.2015.06.006
 • Gałaś S., Gałaś A., 2016. Mineral deposits protection in terms of spatial conflicts with road construction projects. SGEM International Multidisciplinary Scientific Geoconference: 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria: conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 3 Environmental economics, education and accreditation in geosciences. s. 485–491.
 • Gałaś A., 2017. Reply to comment on the paper by Gałaś A., “Impact of volcanic eruptions on the environment and climatic conditions in the area of Poland (Central Europe)” (Earth-Science Reviews, vol.162 (2016) 58–64). Earth-Science Reviews, vol.172: 251-254.
 • Gałaś S., Gałaś A., 2018. Construction of hydrotechnical structures in terms of rational management of mineral resources. Water management and the environment: case studies/ ed. Martina Zelenakova. — Cham: Springer International Publishing AG. 2018. Water Science and Technology Library; ISSN 0921-092X; vol. 86). — DOI: 10.1007/978-3-319-79014-5
 • Gałaś A., Paulo A., Gaidzik K., Zavala B., Kalicki T., Churata D., Gałaś S., Mariño J., 2018 – Geosites and Geotouristic Attractions Proposed for the Project Geopark Colca and Volcanoes of Andagua, Peru. Springer, Geoheritage 10, 707-729. https://doi.org/10.1007/s12371-018-0307-y