Andrzej Gałaś – doświadczenie zawodowe

Aktualne stanowisko

 • starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Daty uzyskiwania kolejnych stopni

 • mgr inż. specjalność ochrona środowiska – 29 czerwca 1995 r. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie
 • doktor nauk o ziemi – 21 listopada 2003 r. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ważniejsza działalność organizacyjna w miejscu pracy

 • od 10 października 1996 r. – 29 czerwca 2004 r. współorganizacja studium podyplomowego „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 1998 organizator i współprowadzący na I praktyce kartograficznej na Krymie (Ukraina)
 • 2005 r. – organizator i przewodniczący Jury Konkursu Fotograficznego „Moje geologiczne spojrzenie na świat” dla pracowników i studentów WGGiOŚ
 • 2005-2007 – członek Komisji konkursu „Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojego regionu”
 • od marca 2007 r. – opiekun Koła Naukowego Studentów sekcja Wulkanologii
 • 2008 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Problemy gospodarki zasobami środowiska” 24-25 kwietnia, Kraków, AGH
 • od 2020 sekretarz redakcji czasopisma Geoturystyka

Ważniejsza działalność organizacyjna poza miejscem pracy

 • 1997-2001 r. Prezes Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego SAKW’a
 • kierownik wypraw wysokogórskich 1999 Tien-Szan (Kazachstan i Kirgistan) i 2001 Chimborazo (Ekwador) oraz kilku w Alpy (Szwajcaria)
 • Prezes Śladowej Sekcji Narciarstwa Śladowego (samozwańczy)
 • od 2008 r. członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • 2011-2018 członek zarządu O. krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • od 2004 r. – kierownik techniczny Polskiej Wyprawy Naukowej Peru 2004’, 2006’, 2008’, 2010’, 2012’, 2017′

Zagraniczne pobyty stypendialne ponad 3 m-ce

 • Stypendium THEMPUS Universität Hannover 1. 02. 1994 – 30. 07. 1994

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody

 • 2006 – Nagroda Dziekana za pracę na rzecz Wydziału
 • 2007 – Dyplom za całokształt prac związanych z organizacją konkursu „Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojego regionu”
 • 2009 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2013 – Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne
 • 2014 – Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2015 – Dyplom uznania za 20 lat pracy
 • 2015 – Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2018 – II miejsce w konkursie na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie