dr inż. Andrzej Gałaś

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

A0, pok. 12 (wysoki parter)
tel.: (12) 617 4475
e-mail: pollux@geol.agh.edu.pl

Specjalizacja: oceny oddziaływania na środowisko, kartografia sozologiczna i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów pogórniczych, wulkanologia.

Hobby: wspinaczka i góry wysokie, narciarstwo biegowe w górach niższych.