Slávka Gałaś – doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

  • 1995-2000: studia wyższe na kierunku Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach, Słowacja, Wydział Budownictwa
  • 2000: praca inżynierska: Rewitalizacja naturalnych cieków wodnych
  • 2000-2003: studia doktoranckie na kierunku Inżynieria Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach, Słowacja, Wydział Budownictwa
  • 2004: praca doktorska: Optymalizacja ekologii środowiska i propozycje środowiskowe odnowy i ekorozwoju obszarów wiejskich

Zatrudnienie

  • 2004: stanowisko asystenta na Wydziale Budownictwa w Katedrze Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach na Słowacji
  • 2006 – obecnie: stanowisko adiunkta na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

Ważniejsze wyróżnienia i nagrody

  • 2015 – Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe