Geologia strukturalna

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek: Górnictwo i Geologia (Syllabus)
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Treść wykładów:

 • Wprowadzenie do tektoniki, podstawowe pojęcia.
 • Podstawy mechaniki skał: układy naprężeń i odkształceń, warunki i rodzaje odkształceń, warunki i rodzaje zniszczenia.
 • Uskoki i strefy ścinania, skały uskokowe, modele uskokowania, pola naprężeń uskokotwórczych, sieci uskokowe i systemy uskoków.
 • Fleksury i strefy dyslokacyjne.
 • Nasunięcia i płaszczowiny, dupleksy, podstawy tektoniki klinowej.
 • Spękania, drobne struktury spękaniowe, żyły, wstęgi deformacyjne.
 • Tektonika fałdów, mechanizmy fałdowania.
 • Kliważ, budinaż.

Treść ćwiczeń:

Pomiary tektoniczne, prezentacja wyników pomiarów na siatkach stereograficznych i ich interpretacja, diagramy konturowe i histogramy azymutalne, rotacje elementów tektonicznych na siatce stereograficznej, odtwarzanie położenia osi fałdów, obliczanie położenia osi naprężeń głównych w oparciu o analizę drobnych uskoków i struktur obecnych na powierzchniach uskokowych.

Bibliografia:

 • DADLEZ, R. & JAROSZEWSKI, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 744 ss.
 • JAROSZEWSKI, W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. 2 wyd., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 360 ss.
 • McCLAY, K., 2007. The Mapping of Geological Structures. The Geological Field Guide Series, John Wiley & Sons, Chichester, 161 ss.
 • MIERZEJEWSKI, M. P. (red.), 1992. Badania elementów tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i powierzchniowej. Instrukcje i Metody Badań Geologicznych, 51: 1-176, Warszawa.