Geomorfologia – literatura ćwiczenia

Stratygrafia czwartorzędu:

 • Marks, L., 1992. Czwartorzęd Alp i jego korelacja na świecie. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Ber, A., Lindner, L. & Marks, L., 2007, Propozycja podziału stratygraficznego czwartorzędu Polski. Przegląd Geologiczny, 55, 2.
 • Lindner, L. & Różycki, S. Z., 1992. Główne jednostki podziału czwartorzędu. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Lindner, L., 1992. Rytm głównych zmian klimatycznych w  czwartorzędzie. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Stankowski, W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM.

Polska przed czwartorzędem i podczas dolnego plejstocenu:

 • Stankowski, W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM.
 • Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG.
 • Lindner, L., 1992. Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.

Polska podczas środkowego i górnego plejstocenu:

 • Stankowski, W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM.
 • Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG.
 • Lindner, L., 1992. Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.
 • Łajczak, A., 1998. Uwagi dotyczące występowania form glacjalnych i  niwalnych na Babiej Górze, Zachodnie Karpaty. Materiały Zjazdu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Lublin.
 • Migoń, P., 2005. Karkonosze – rozwój rzeźby terenu. [In:] Mierzejewski, P., (red.) Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek.
 • Macura, E., 1950-1951. Formy glacjalne w grupie Baraniej Góry. Czasopismo Geograficzne, 11.
 • Wójcik, A., 1994. Osady glacjalne i osuwiskowe Pilska, Beskid Żywiecki. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 369.
 • Lindner L., Nitychoruk J. & Butrym J. 1993 — Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca. Przegląd Geologiczny, 41: 10–21.
 • Lindner L., Dzierżek J., Marciniak B. & Nitychoruk J. 2003 —  Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: their development, age, and limits, Geological Quarterly., 47: 269–280

Polska podczas holocenu w tym rozwój Bałtyku:

 • Stankowski, W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM.
 • Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG.
 • Lindner, L., 1992. Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu. [In:] Lindner, L., (red.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE.

www.pgi.gov.pl