Jacek Matyszkiewicz – dydaktyka

Wykłady

  • Analiza map i przekrojów geologicznych
  • Kartografia geologiczna

Fakultety

  • Rafy i inne budowle węglanowe
  • Sedymentologia skał węglanowych obszaru krakowskiego

Zajęcia terenowe

  • Kartografia geologiczna