Janusz Olszak – doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

  • habilitacja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • doktorat, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • studia wyższe, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Zatrudnienie

  • 2006 – do chwili obecnej – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
    Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej