Janusz Olszak – dydaktyka

Ćwiczenia:

  • Geomorfologia i Geologia Czwartorzędu

Zajęcia terenowe:

  • Kartografia geologiczna – Gorce / Beskid Wyspowy, Zewnętrzne Karpaty Fliszowe
  • Kartowanie osuwisk