Jerzy Zasadni – publikacje

BPP AGH

Artykuły (peer-reviewed papers):

 • Zasadni J., Kłapyta P., Broś E., Ivy-Ochs S., Świąder A., Christl M., Balážovičová L., 2020. Latest Pleistocene glacier advances and post-Younger Dryas rock glacier stabilization in the Mt. Kriváň group, High Tatra Mountains, Slovakia, Geomorphology 358, 107093  doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107093full text free access until 3 May 2020.
 • Kłapyta P., Zasadni J.. 2018. Research history on the Tatra Mountains glaciations.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 51-52, 43-85. Full text
 • Tokarski A.K., Márton E., Świerczewska A., Fheed A., Zasadni J., Kukulak J., 2016. Neotectonic rotations in the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): An integrated palaeomagnetic and fractured clasts study. Tectonophysics 685, 35–43. doi:10.1016/j.tecto.2016.07.013
 • Wirsig C., Zasadni J., Christl M., Akçar N., Ivy-Ochs S., 2016. Dating the onset of LGM ice surface lowering in the High Alps. Quaternary Science Reviews 143, 37-50. doi:10.1016/j.quascirev.2016.05.001
 • Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2016. Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review. Quaternary International, 415, 126-144. doi:10.1016/j.quaint.2015.10.049
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2016. From valley to marginal glaciation in alpine-type relief: Lateglacial glacier advances in the Pięć Stawów Polskich/Roztoka Valley, High Tatra Mountains, Poland. Geomorphology 253, 406-424. doi:10.1016/j.geomorph.2015.10.032
 • Wirsig C., Zasadni J., Ivy-Ochs S., Christl M., Kober F., Schlüchter C., 2016. A deglaciation model of the Oberhasli, Switzerland. Journal of Quaternary Science 31, 1, 46-59. doi:10.1002/jqs.2831
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2014. The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum. Journal of Maps 10, 3, 440-456. doi: 10.1080/17445647.2014.885854, (The main map at 1: 50,000 scale in pdf and other supplemental materials; ESRI shape and kml files are available in Journal of Maps website; see supplemental tab, zip file 20 Mb link.
  Przelot nad tatrzańskimi lodowcami (Flight over Tatra Mts. glaciers) (YouTube)
 • Hippe K., Ivy-Ochs S., Kober F., Zasadni J., Wieler R., Wacker L., Kubik P.W., Schlüchter C., 2014. Chronology of Lateglacial ice flow reorganization and deglaciation in the Gotthard Pass area, Central Swiss Alps, based on cosmogenic 10Be and in situ 14C. Quaternary Geochronology 19, 14-26. doi.org/10.1016/j.quageo.2013.03.003
 • Zuchiewicz W., Cuong N.Q., Zasadni J., Yem N.T., 2013. Late Cenozoic tectonics of the Red River Fault Zone, Vietnam, in the light of geomorphic studies. Journal of Geodynamics 69, 11-30. doi:10.1016/j.jog.2011.10.008
 • Zuchiewicz W., Tokarski A.K., Świerczewska A., Zasadni J., Siemińska A., 2011. Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych. Przegląd Geologiczny 59, 566-591. Full text
 • Zuchiewicz W., Zasadni J. , 2010. Quaternary evolution of a Carpathian Foothills area: An example from the East Carpathians of Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80, 327-345. Full text
 • Zasadni J. , 2010, Metody rekonstrukcji wysokości linii równowagi lodowców. Czasopismo Geograficzne, 81,1-2, 61-74. Full text
 • Zasadni J. , Kłapyta P., 2009. An attempt to assess the modern and Little Ice Age climatic snowline altitude in the Tatra Mountains. Landform Analysis, 10, 124-133. Full text
 • Zasadni J. , 2009. Krytyczne uwagi na temat rekonstrukcji geometrii powierzchni lodowców w polskich Tatrach Wysokich. Przegląd Geologiczny, 57, 607-613. Full text
 • Zasadni J. , 2007. Osady późnego glacjału i holocenu w dolinie Tuxer (Alpy Zillertalskie, Austria). Słupskie Prace Geograficzne, 4, 171-190.
 • Zasadni J. , 2007. The Little Ice Age in the Alps: its record in glacial deposits and rock glacier formation. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 41, 117-138. Full text

Mapy (Maps):

 • Zasadni J. , 2015. Pięć Stawów Polskich Valley, 1: 15 000. Plate V.6. Relief of selected region of the High Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni J. , 2015. Sucha Woda Valley, 1: 20 000. Plate V.6. Relief of selected region of the High Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
  Supplementary data (KMZ file for Google Earth)
 • Zasadni J. , Kłapyta P., Świąder A., 2015. Glaciers of the Last Glacial Maximum and deposits from older glaciations, 1: 100 000. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
 • Zasadni J. , Świąder A., 2015. Visualization of the Białka Glacier. Plate V.4. Glaciations of the Tatra Mountains. In: K. Dąbrowska & M. Guzik (Eds.), Atlas of the Tatra Mountains: Abiotic Nature. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.
  Wizualizacje lodowca Białki (plik KMZ dla Google Earth) – Visualization of the Białka Glacier (KMZ file for Google Earth)
 • Rauch-Włodarska M., Zuchiewicz W., Zasadni J. , (w druku). Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Bircza (1025). Wyd. PIG Warszawa.
 • Rauch-Włodarska M., Zuchiewicz W., Zasadni J. , (w druku). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Bircza (1025). Wyd. PIG Warszawa.
 • Rockenschaub M., Nowotny A. (eds.), Decker K., Feijth J., Frieling D., Frisch W., Gruber A., Kolenprat B., Magiera J., Poscher G., Reiter F., Riedl F., Scheibner T., Zasadni J. , 2009. Geologische Karte der Republik Österreich 1: 50 000, Blatt Brenner (148), Geologische Bundesanstalt, Wien.

Rozszerzone abstrakty, abstrakty, sprawozdania terenowe i inne (extended abstracts, abstracts, field reports and others)

 • Kałuża, P., Zasadni J., Kłapyta, P., 2018. Tracing the extent of the Most Extensive Glaciation in the Tatra Mountains, Western Carpathians. Geologica Balcanica Abstracts, s. 237. CBGA 2018. XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Austria, 10-13 September 2018. ISBN: 978-954-90223-8-4 (Full text)
 • Zasadni J., Kłapyta, P., Świąder A., 2018. Predominant western moisture transport to the Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum inferred from glacier palaeo-ELAs. Geologica Balcanica Abstracts, s. 237. CBGA 2018. XXI International Congress of the Carpathian Balkan Geological Association (CBGA), Salzburg, Austria, 10-13 September 2018. ISBN: 978-954-90223-8-4 (Full text)
 • Zasadni J., Świąder A., Kłapyta, P., 2018. A novel (raster input/output) method of equilibrium line altitude (AAR, AABR) estimation and glacier hypsometry analysis. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-18556-2 (Full text)
 • Zasadni J., Kłapyta, P., Broś, E., Ivy-Ochs, S., Świąder A., Christl, M., 2018. Post-Younger Dryas stabilization of rock glaciers in the High Tatra Mountains revealed by 10Be cosmogenic nuclide dating. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-19204-1 (Full text)
 • Ivy-Ochs S., Wirsig C., Zasadni J., Hippe K., Christl M., Akçar N., Schlüchter C., 2016. Reaching and abandoning the furthest ice extent during the Last Glacial Maximum in the Alps. Geophysical Research Abstracts 18, EGU2016, 18420.(Full text)
 • Zasadni J., 2015. Zapis geomorfologiczny i geometria lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Nauk Tatrom. 24-26.09.2015, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane: pp 77-78.
 • Zasadni J. , 2014. Bericht 2013 über geologische Aufnahmen von quartären Sedimenten im Zillergrund, Sundergrund und Bodenbach auf Blatt 2230 Mayrhofen. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 154, Wien. 327-329.
 • Zasadni J. , 2014. Bericht 2012 über geologische Aufnahmen von quartären Sedimenten im Zillergrund, Sundergrund und Bodenbach auf Blatt 2230 Mayrhofen. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 154, Wien. 326-327.
 • Zasadni J. , 2014. Bericht 2011 über geologische Aufnahmen von quartären Sedimenten im Floitengrund auf Blatt 2230 Mayrhofen, 154, Wien. 323-326.
 • Wirsig C., Ivy-Ochs S., Christl M., Akcar N., Zasadni J. , Deline P.,Schlüchter C. 2014. LGM ice surface decay south of the Mt. Blanc. Laboratory of Ion Beam Physics (AMS) Annual Report 2013, ETH Zürich.
 • Wirsig C., Ivy-Ochs S., Akcar N., Zasadni J. , Christl M., Schlüchter C. 2014. Deglaciation history of Oberhaslital. Laboratory of Ion Beam Physics (AMS) Annual Report 2013, ETH Zürich.
 • Wirsig C., Ivy-Ochs S., Akcar N., Zasadni J. , Christl M., Schlüchter C. 2013. When did the LGM ice mass decay in the Alps? 10Be surface exposure dating of LGM ice surface lowering. Laboratory of Ion Beam Physics (AMS) Annual Report 2012, ETH Zürich.
 • Wirsig C., Ivy-Ochs S., Zasadni J., Akcar N., Deline P., Kober F., Schlüchter C., 2013. Timing of ice decay after the LGM in the high Alps. 8th International conference (AIG) on Geomorphology, Paris, 27-31.08.2013, pp 1159.
 • Wirsig C., Ivy-Ochs S., Zasadni J., Akcar N., Christl M., Schlüchter C., 2013. Towards a „true” age of LGM ice surface decay in Oberhaslital. 11th Swiss Geoscience Meeting, Lausanne, 15-16.11.2013.
 • Hippe K., Ivy-Ochs S., Kober F., Zasadni J., Wieler R., Wacker L., Kubik P., Schlüchter C., 2012. Chronology of deglaciation and Lateglacial ice flow reorganization in the Gotthard Pass area, Central Swiss Alps, based on cosmogenic 10Be and in situ 14C. 10th Swiss Geoscience Meeting, Bern, 16-17.11.2012
 • Kober F., Hippe K., Ivy-Ochs S., Zasadni J., Wieler R., Wacker L., Kubik P.W., Schlüchter C., 2012. The Lateglacial deglaciation history of the high Alpine Gotthard Pass, Switzerland, based on cosmogenic 10Be and in situ 14C. Geophysical Research Abstracts 14, EGU2012, 12360
 • Zasadni J. , 2011. Bericht 2010 über geologische Aufnahmen der quartären Sedimente im Bereich Mölstal, Wattener Lizum, Klammalm, Tarntäler, Navisbach, Junsbach und Madseitbach auf Blatt 2223 Innsbruck und auf Blatt 2229 Fulpmes. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 151, Wien. 164-167.
 • Zasadni J. , 2011. Bericht 2009 über geologische Aufnahmen der quartären Sedimente im Zemmgrund, Schlegeisgrund und im Bereich Dristner und Tuxer Joch auf Blatt 149 Lanersbach, 150 Mayrhofen und 176 Mühlbach. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 151, Wien. 138-140.
 • Zuchiewicz W., Zasadni J., 2011. Tectonics of the Soła river basin, Western Carpathians, based on some morphometric parameters. 12th Czech – Polish Workshop on recent geodynamics of Sudety Mts. and adjanced areas. Jugowice, Poland 20-22 X 2011.
 • Zuchiewicz W., Zasadni J., 2011. IX Konferencja z cyklu Neotektonika Polski – Kraków, 24–25 czerwca 2011. Przegląd Geologiczny, 59, 549-550.
 • Zasadni J. , 2011. Rzeźba glacjalna dolnej części doliny Suchej Wody (Tatry Wysokie). [w:] M. Mazurek & M. Ewertowski (red.), Streszczenia. IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Poznań, 20-22 września 2011. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 180-181.
 • Zasadni J. , 2011. Paleoglacjologiczna interpretacja linijnych form erozji lodowcowej na przykładzie Alp Zillertalskich. [w:] M. Mazurek & M. Ewertowski (red.), Streszczenia. IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Poznań, 20-22 września 2011. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 179-180.
 • Zasadni J. , 2011. Rekonstrukcja lodowca sieciowego w Alpach Zillertalskich (Alpy Wschodnie, Austia) podczas makismm ostatniego zlodowacenia. [w:] M. Mazurek & M. Ewertowski (red.), Streszczenia. IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Poznań, 20-22 września 2011. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 178-179.
 • Zasadni J. , 2011. Deglacjacja Alp Zillertalskich (Austria) w późnym glacjale i holocenie. [w:] M. Mazurek & M. Ewertowski (red.), Streszczenia. IX Zjazd Geomorfologów Polskich „Georóżnorodność rzeźby Polski”, Poznań, 20-22 września 2011. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 177-178.
 • Zasadni J. , 2011. Glacial geomorphology and extent of the Last Glacial Maximum ice-surface in the Zillertal Alps (Austria). In: Abstracts, XVIII INQUA Congress, Bern, Switzerland, 21-27.08.2011.
 • Zuchiewicz W., Zasadni J., Cuong N.Q., 2011. Strefa uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie: wybrane zagadnienia geomorfologii tektonicznej. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU IX, Polska Akademia Umiejętności, Krkaków, 68-78.
 • Zuchiewicz W., Tokarski A.K., Świerczewska A., Zasadni J. , Siemińska A. 2011. Holoceńskie uskoki w polskim segmencie zewnętrznych Karpat Zachodnich. [w:] W. Zuchiewicz (red.), Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice. IX Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Neotektonika Polski”, Kraków, 24-25 czerwca 2011 r. Materiały konferencyjne. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków: 52-54.
 • Zasadni J. , Zuchiewicz W. 2011. Młoda tektonika dorzecza Soły (Karpaty Zachodnie) w świetle wskaźników morfometrycznych. [w:]
  W. Zuchiewicz (red.), Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice. IX Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Neotektonika Polski”, Kraków, 24-25 czerwca 2011 r. Materiały konferencyjne. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Kraków: 36-44
 • Zasadni J. , 2010. Osady późnego glacjału i holocenu oraz formy rzeźby wysokogórskiej północnego skłonu Tuxer Hauptkamm (Alpy Zillertalskie, Austria). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu.
 • Zuchiewicz W., Zasadni J. , Cuong N.Q., 2009. Geomorfologia tektoniczna strefy uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie. [w:] : Badura J., Przybylski B.& Zuchiewicz W. (red.) Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Neotektonika Polski”, Szklarska Poręba – Turoszów, 24-27.06.2009. Materiały konferencyjne. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Wrocław, 64-69.
 • Zasadni J., 2009. Bericht 2008 über geologische Aufnahmen von quartären Sedimenten im Zemmtal und Zamsergrund auf Blatt 149 Lanersbach. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 149, 4, Wien. 541-545.
 • Zasadni J., 2008. Bericht 2007 über geologische Aufnahmen von quartären Sedimenten auf der Südseite des Tuxer Hauptkammes auf Blatt 149 Lanersbach. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 148, 2, Wien. 260-262.
 • Zasadni J., 2008. Bericht 2006 über geologische Aufnahmen der quartären Sedimente im Nordteil des Tuxer Hauptkammes auf Blatt 149 Lanersbach. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 148, 2, Wien. 296-297.
 • Zasadni J., 2008. Bericht 2005 über geologische Aufnahmen der quartären Sedimente im oberen Tuxertal auf Blatt 149 Lanersbach. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 148, 2, Wien. 294-296.
 • Zasadni J., 2008. Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär westlich des Silltales zwischen Natters und Neu Götzens auf Blatt 148 Brenner. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 148, 2, Wien. 289-290.
 • Zasadni J., 2008. Mechanicznie indukowany awans późnoglacjalnego lodowca w dolinie Elsalm (Alpy Zillertalskie, Austria). XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie. Zakopane 1-5.09.2008.
 • Kołaczek P., Kłapyta P., Zasadni J., 2008. W poszukiwaniu palinologicznego zapisu chłodnej oscylacji wewnątrz Allerödu (oscylacji Garzensee) w profilu pyłkowym z Kobylnicy Wołoskiej (Płaskowyż Tarnogórski, SE Polska). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28.06.2008, Kraków.
 • Magiera J., Zasadni J., 2005. Ice-contact sediments and landforms and multi-phase deglaciation in the area of the confluence of the Sill and Inn glaciers. Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt, 12-16.09.2005, Gmünd/Kärnten.

Wystąpienia niepublikowane

 • Zasadni J., 2016. Quaternary landforms and sediments of the map UTM Mayrhofen and the chronology of deglaciation of the Zillertal Alps. Geologische Bundesanstalt. Wiedeń, 10.05.2016.
 • Kłapyta P., Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i wizualizacja lodowców w Tatrach podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej: Zarządzanie danymi przestrzennymi ukierunkowane na użytkownika. Warszawa, 5-6.11.2015.
 • Zasadni J., 2015. Topografia Tatr podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Konferencja Środowisko Informacji. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 7-8.10.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. GeoGorce 2015, Letnia Szkoła Geoinformacji. Przełęcz Knurowska, Gorce, 01.09.2015.
 • Zasadni J., 2015. Jak lodowce rzeźbiły Tatry? Wirtualna wycieczka w czasy tatrzańskiej epoki lodowcowej. Uniwersytet Dzieci, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, 23.05.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Krajobraz zlodowaconych Tatr. Dni Otwarte AGH, Kraków, 17.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2015. Rekonstrukcja i  wizualizacja lodowców w Tatrach. Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej PW i Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 08.04.2015.
 • Zasadni J., Świąder A., 2014. Wizualizacja Tatr podczas ostatniego zlodowacenia. Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU, Kraków, 09.04.2014.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Geowizualizacja Tatr podczas maksimum ostatniego zlodowacenia. Krakowski GIS Day 2013, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20.11.2013.
 • Zasadni J., 2013. Śladami plejstoceńskich lodowców Alp i Tatr: od badań terenowych po foterealistyczne rekonstrukcje lodowców. Wielka Lekcja Geografii, Uniwesytet Łódzki, Łódź, 09.11.2013.
 • Zasadni J., Świąder A., 2013. Góry, lodowce i GIS. GIS Pod Turniami 2013, Zakopane, Palenica, 08.09.2013.
 • Zasadni J., 2013. Góry wysokie okiem geologa: zlodowacenia Alp i Tatr. JuFeNalia, I Lo im. Powstańców Śląskich w Rybniku, 13.03.2013
 • Zasadni J., 2010. Last Glacial Maximum ice-surface extent and Late Glacial stadials in the Zillertal Alps (Austria). Geochronology Summer School, Klosters, Szwajcaria, 5-10.09.2010.