Joanna Świąder – doświadczenie zawodowe

2010 do chwili obecnej: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, stanowisko: specjalista w zakresie prac związanych z badaniami.
2006 – 2010: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, stanowisko: starszy referent techniczny.
2001 – 2006, studia doktoranckie – Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz.
Tematyka pracy doktorskiej: Architektura facjalna górnojurajskiego basenu sedymentacyjnego w rejonie Kamienia nad Wisłą.
1996 – 2001: studia magisterskie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Specjalność: Geologia złóż i geochemia środowiska.
Temat pracy magisterskiej: Miedź w środowisku przyrodniczym Krakowa i okolic.