Kamień – Wyżyna Krakowska

Miejscowość Kamień położona jest w południowej części Wyżyny Krakowskiej, około 25 km na zachód od Krakowa. Program zajęć terenowych obejmuje prace terenowe jak i kameralne. Są one poprzedzone wycieczką wprowadzającą, podczas której studenci poznają budowę geologiczną obszaru zajęć oraz zapoznają się z metodyką wykonywania prac kartograficznych i obsługą sprzętu terenowego (GPS, kompas geologiczny). Na obszarze zajęć można obserwować osady karbonu górnego oraz jury środkowej i górnej, które są przykryte osadami czwartorzędowymi. W rejonie Kamienia dominującymi skałami odsłaniającymi się na powierzchni są górnojurajskie wapienie, wykształcone w różnych odmianach facjalnych. W kamieniołomach, w obrębie górnojurajskich wapieni płytowych można znaleźć liczne amonity. Osady jury środkowej zawierają bogaty zespół fauny (małże, ramienionogi, amonity, ślimaki), a w osadach karbonu znajdowane są niekiedy fragmenty skrzemieniałych pni drzew. W trakcie zajęć terenowych studenci podzieleni są na trzyosobowe zespoły, z których każdy wykonuje dla wydzielonego terenu (około 2 km2) dokumentację geologiczną, składającą się z map geologicznych, przekrojów geologicznych i innych załączników wraz z tekstem objaśniającym. Zaliczenie zajęć terenowych obejmuje kolokwium oraz przyjęcie przez prowadzącego ćwiczenia terenowe pełnej dokumentacji geologicznej.
Podczas zajęć terenowych, studenci zakwaterowani są w domach prywatnych. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć terenowych zostaną zamieszczone pod koniec semestru letniego na stronie internetowej.