Kartografia i geologia osuwisk

Zagadnienia do przedmiotu
autorzy – dr Janusz Olszak,  dr inż. Piotr Olchowy

 1. Rodzaje ruchów masowych.
 2. Kryteria klasyfikacji osuwisk.
 3. Obrazy kartograficzne osuwisk.
 4. Prace przygotowawcze do prac terenowych w celu kartowania osuwisk.
 5. Opis dokumentacyjnych prac terenowych w celu wykonania map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.
 6. Karta rejestracyjna osuwisk i karta dokumentacyjna osuwiska.
 7. Główne elementy rzeźby osuwisk.
 8. Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk.
 9. Naturalne przyczyny rozwoju osuwisk.
 10. Antropogeniczne przyczyny rozwoju osuwisk.
 11. Rozmieszczenie występowania osuwisk w Polsce.
 12. Monitoring osuwisk.
 13. Sposoby zapobiegania powstawaniu osuwisk.
 14. Sposoby stabilizacji osuwisk.
 15. Akty prawne dotyczące ruchów masowych.
 16. Główne cele opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000.
 17. System Osłony Przeciwosuwiskowej.
 18. Stan rozpoznania osuwisk w Polsce.