Kartografia – materiały dydaktyczne

Niniejsze materiały dydaktyczne zostały opracowane wyłącznie dla potrzeb prezentacji na wykładzie z przedmiotu „KARTOGRAFIA” i „KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA”. Zawierają one komplet zagadnień, w tym 100% ilustracji omawianych na wykładach w semestrze letnim 2019/20 i służą wyłącznie do celów dydaktycznych.

Żadna część z zamieszczonych materiałów, a w szczególności ilustracji zapożyczonych z publikacji, nie może być wykorzystywana do innych celów bez pisemnej zgody ich autorów.

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz