Carbonate Rocks: Facies and Technical Use

Międzynarodowy Kurs Dyplomowy (Joint Master Course): Carbonate Rocks został zorganizowany przez wydziały geologiczne i palenotologiczne nastepujących uczelni:

Kurs przeznaczony jest dla studentów IV i V roku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i obejmuje 3 dwutygodniowe bloki zajęć specjalizujących (po jednym w każdym z ośrodków). W kursie bierze udział 15 studentów: 5 z każdego kraju. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez specjalistów z każdego uniwersytetu. Celem programu jest zapoznanie się z problematyką skał węglanowych: od wczesnej sedymentacji poprzez mikropaleontologię, diagenezę do ich technicznych właściwości oraz zastosowania.
Każda część kursu obejmuje 130 godzin: wykłady, zajęcia laboratoryjne i terenowe, według programu opracowanego przez uniwersytety partnerskie. Ponadto każdy student musi przeprowadzić badania w swojej uczelni macierzystej, a ich wyniki opisać w pracy dyplomowej. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzyma Certyfikat Ukończenia Kursu. Kurs podyplomowy może być uznany za część studiów magisterskich.

Program kursu

CLUJ-NAPOCA
PALEONTOLOGIA, STRATYGRAFIA I FACJE SKAŁ WĘGLANOWYCH

 1. Facje węglanowe w historii geologicznej
  • Ogólny przegląd facji węglanowych w czasie
  • Analizy facjalne i mikrofacjalne wapieni
  • Mikropaleontologia szelfu węglanowego (glony, otwornice)
 2. Plankton i jego znaczenie biostratygraficzne
 3. Korelacje biostratygraficzne
 4. Zajęcia terenowe

ERLANGEN
TECHNICZNE ZASTOSOWANIE SKAŁ WĘGLANOWYCH

 1. Skały węglanowe: facje, diageneza, własności petrofizyczne i techniczne
 2. Techniczne zastosowanie skał węglanowych
 3. Zwiedzanie lokalnych zakładów kamieniarskich i ośrodków renowacji
 4. Wycieczki terenowe do znaczących odkrywek skał węglanowych w Alpach Frankońskich i Szwabskich

KRAKÓW
ODSŁONIĘCIA GEOLOGICZNE SKAŁ WĘGLANOWYCH I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA W ARCHITEKTURZE

 1. Odsłonięcia paleozoicznych, triasowych i górnojurajskich skał węglanowych w okolicach Krakowa – parametry techniczne i zastosowanie
 2. Rodzaje skał węglanowych zastosowane w architekturze:
  • Charakterystyka kamieni budowlanych Krakowa (eksploatacja, obróbka, wietrzenie)
  • Charakterystyka kamieni budowlanych Rumunii, Niemiec i Polski
 3. Zajęcia terenowe

Osoby odpowiedzialne za program i prowadzenie kursu

CLUJ–NAPOCA: prof. dr Ioan Bucur
Babes–Bolyai University
Faculty of Biology and Geology
Department of Geology
e–mail: ibucur@bioge.ubbcluj.ro

ERLANGEN: prof. dr. Roman Koch
Friedrich–Alexander Universitat
Institutf fur Palaontologie
e–mail: rkoch@pal.uni-erlangen.de

KRAKÓW: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Akademia Górniczo–Hutnicza
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Pracownia Kartografii Geologicznej
e–mail: jamat@geol.agh.edu.pl