Kartografia geologiczna

Przedmiot obligatoryjny dla studentów wszystkich specjalności II roku studiów (semestr IV), zakończony egzaminem. Integralną częścią tego przedmiotu są ćwiczenia terenowe (8 -9 dni w okresie wakacji) prowadzone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Karpatach. Dla wyróżniających się studentów istnieje możliwość realizacji w/w ćwiczeń na Krymie, Słowacji lub w Chorwacji. Przedmiot jest prowadzony przez wszystkich pracowników Pracowni Kartografii pod opieką prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: Górnictwo i Geologia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska

Specjalności: wszystkie z wyjątkiem Geoinformatyki
Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny
Semestr: IV
Wymiar zajęć: 30 h wykładów, 30 h ćwiczeń projektowych, 60 h ćwiczeń terenowych


Regulamin i warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych

Intersekcja w terenie poziomym i urzeźbionym

Podstawowe pojęcia

Syllabus GiG

Syllabus GF

Syllabus IŚ

Syllabus OŚ