Marcin Krajewski - spis publikacji (publications)

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection,
AGH University of Science and Technology, Kraków

Books

Krajewski, M., 2010. Facies, microfacies,and development of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of the Crimean carbonate platform from the Yalta and Ay-Petri massifs (Crimea Mountains, Southern Ukraine). Dissertation Monographs 217; 253pp. ISBN 978-83-7464-337-5


Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., 2009. Upper Jurassic deposits in the Częstochowa Upland. (In:) Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds) 2009. Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec – Wrocław, 37-56.

Czarnecki, R., Ganszer, J., Holek, P., Klassek, G., Krajewski, M., Ładygin, Z., Mikuszewski, J., Pukowski, J., Rachwaniec, M., Smoter, M., 1997. Praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Puliny pt: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych; tom 1. Jaskinie Pogórza Śląskiego, Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej, Beskidu Żywieckiego. Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi; 250 pp. Warszawa.

Publications

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kochman, A., Kozłowski, A., Duliński, M., 2016. Oxfordian neptunian dykes with brachiopods from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and their links to hydrothermal vents. Facies, 62:12, DOI:10.1007/s10347-016-0464-x.

Krajewski, M., Olchowy, P., Felisiak, I., 2016. Late Jurassic facies architecture of the Złoczew Graben: implications for evolution of the tectonic-controlled northern peri-Tethyan shelf (Upper Oxfordian–Lower Kimmeridgian, Poland). Facies, 62:4.

Kosakowski, P., Krajewski, M., 2015. Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite (Upper Permian) in western Poland: Relation to organic matter and facies characteristics. Marine and Petroleum Geology 68 (2015) 675-694.

Krajewski, M. & Matyszkiewicz, J., 2015. Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – a discussion. Geological Quarterly 59: 433-437.

Schlagintweit, F., Krajewski, M., 2015. Sarmentofascis? digitatus n. sp., a new cladocoropsid stromatoporoid from the Tithonian-early Berriasian (Late Jurassic-Early Cretaceous) of the Ay-Petri massif (Crimea Peninsula). N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 2015, 277/2: 141-151.

Matyszkiewicz, J. , Felisiak, I., Hoffmann, M., Kochman, A.,Kołodziej, B., Krajewski, M. & Olchowy, P., 2015. Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland. – [W]: Haczewski, G. (red.), Guidebook for field trips accompanying 31 IAS meeting of sedimentology held in Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 51-73.

Matyszkiewicz, J. , Kochman, A., Rzepa, G., Gołębiowska B., Krajewski, M., Gaidzik, K. & Żaba, J., 2015. Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics. Acta Geologica Polonica, 65: 181–203.

Bucur, I.I., Granier, B. & Krajewski M., 2014. Calcareous algae, microbial structures and microproblematica from Upper Jurassic - Lowermost Cretaceous limestones of Southern Crimea. Acta Palaeontologica Romaniae, 10 (1-2), 2014: 61 – 86.

Krajewski, M., Olchowy, P. & Felisiak, I., 2014. Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 113–129.

Kosakowski, P. & Krajewski, M., 2014. Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite in the western part of the Wielkopolska platform, SW Poland: New sedimentological and geochemical data. Marine and Petroleum Geology, 49: 99-12.

Olszewska, B., Matyszkiewicz, J., Król, K. & Krajewski, M., 2012. Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin section. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 453: 29–80.

Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Magdalena Wróbel, Jacek Matyszkiewicz, Zbigniew Buła, Marcin Krajewski, Yuriy V. Koltun & Jan Tarkowski, 2011. Petroleum systems in the Palaeozoic–Mesozoic basement of the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian Foredeep. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 487-522. http://www.asgp.pl/81_3_487_522

Marcin Krajewski, Katarzyna Król, Barbara Olszewska, Ireneusz Felisiak & Marian Skwarczek, 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous sediments in the basement of the Carpathian Foredeep (western Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 291-307. http://www.asgp.pl/81_3_291_307

Marcin Krajewski, Jacek Matyszkiewicz, Katarzyna Król & Barbara Olszewska, 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 269-290. http://www.asgp.pl/81_3_269_290

Golebiowska B., Pieczka A., Rzepa G., Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2010. Iodargyrite from Zalas (Cracow area, Poland) as an indicator of Oligocene-Miocene aridity in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296: 130-137.

Krajewski, M., 2008. Lithology of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous (Tithonian-Lower Berriasian) Aj-Petri reef complex (southern Ukraine, the Crimea Mountains). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 249/2: 239-255

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2007. Tektonika w osadach jurajskich Wyżyny Krakowskiej na przykładzie górnojurajskich wapieni Bramy Bolechowickiej. Tomy Jurajskie, 4: 103-108.

Krajewski, M., Olszewska B. 2007. Foraminifera from the Late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains; Southern Ukraine. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 291-311. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/77_3_291_311.pdf

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., Gołębiowska B., Jędrys., Kochman A., Rzepa G 2007. Rozwój i ewolucja oksfordzkich budowli węglanowych w Zalasie. Tomy Jurajskie, 4: 77-86.

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2007. Litologia i zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich okolic dolin Szklarki i Będkowskiej. Tomy Jurajskie, 4: 87-94.

Jędrys J, Krajewski, M., 2007. Wykształcenie i rozwój górnojurajskich osadów okolic Bębła na tle budowy podmezozoicznego podłoża, Wyżyna Krakowska. Tomy Jurajskie, 4: 95-102.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kędzierski J. 2006. Origin and evolution of an Upper Jurassic complex of carbonate buildups from Zegarowe Rocks (Kraków-Wieluń Upland, Poland). Facies, 52: 249-263. http://www.springerlink.com/content/e8468164q72w6384/fulltext.pdf

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Żaba J. 2006. Structural control on the distribution of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków-Wieluń Upland (south Poland). N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 3: 182-192.

Krajewski, M., Olszewska B. 2006. New data about microfacies and stratigraphy of the Late Jurassic Aj-Petri carbonate buildup (SW Crimea Mountains, S Ukraine). N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 5: 298-312.

Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., Jędrys, J. 2005. Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej w świetle badań magnetycznych (English summary). Nafta-Gaz, 7-8: 294-298.

Krajewski, M., Olszewska, B. 2005. Mikrofauna górnojurajskiego kompleksu rafowego Aj-Petri; południowo-zachodnia część Gór Krymskich (English summary). Nafta-Gaz, 7-8: 337-342.

Krajewski, M., 2004. Żyła neptuniczna z Grodziska w Dolinie Prądnika. (w:) Od Złotego Potoku do Ojcowa szlakiem wyprawy naturalistów z 1854. Partyka, J., Tyc, A. red. 94 – 96; Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2004. Rozwój i architektura facjalna górnojurajskich kompleksów budowli węglanowych w SW części Wyżyny Krakowskiej (English summary). (w:) Partyka J. (red.), "Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej" 27 – 34; Ojców.

Jędrys, J., Grabowska, T., Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., Żaba J. 2004. Założenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych (English summary). (w:) Partyka J. (red.), "Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"; 19 – 26; Ojców.

Krajewski, M., Bajda, T., 2002. Geochemical and microfacies diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek Horst, Kraków region, Southern Poland. Zeszyty naukowe AGH Geologia, 28: 129-143.

Holcer, Z., Krajewski, M., 2001. Wykorzystanie górnojurajskich wapieni biohermalnych w XVII-wiecznym budownictwie sakralnym (English summary). Zeszyty naukowe AGH Geologia, 27: 207-216.

Krajewski, M., 2001. Upper Jurassic chalky limestones in the Zakrzówek Horst, Kraków-Wieluń Upland, Kraków region, south Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae. 71: 43 – 52. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/71_1_043.pdf

Krajewski, M., 2000. Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska Velley, Kraków region, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 151 – 163. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/70_2_151.pdf

Krajewski, M., 1999. Litologia i warunki sedymentacji górnojurajskich budowli węglanowych z rejonu Doliny Będkowskiej. Spraw. Kom. Nauk Geol. PAN; 1: 243 – 245; Kraków.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 1996. Lithology and sedimentation of Upper Jurassic massive limestones near Bolechowice, Kraków-Wieluń Upland, South Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 285-301. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/66_3_4_285.pdf

Abstracts and field trip guidebook

Kosakowski P., Wróbel M., Krajewski, M., Król K., Kotarba M., Matyszkiewicz J. 2009.Generation and migration in the Zechstein Main Dolomite carbonates in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland). In: The 24th International Meeting on Organic Geochemistry Bremen, Germany 6th – 11th September 2009, 332 pp.

Granier B., Bucur I.I., Krajewski, M., Schlagintweit F. 2009. "Calcareous algae from the Yaila Series near Bilohirsk (Crimea, Ukraine)".- In: 6th Regional Symposium of the International "Fossil Algae" Association, Milan (July 1st-5th).- Museologia Scientifica e Naturalistica, Ferrara, Volume Speciale 2009, p. 30.6th Regional Symposium of the International "Fossil Algae" Association, Milan (July 1st-5th), 30 pp.

Felisiak I., Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2008. Litologia i tektonika wapieni górnojurajskich rejonu Krakowa. W: Haczewski G. red. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny; Przewodnik Sesji Terenowych; 29-45 pp; Kraków.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Fault tectonics in the Upper Jurassic rocks; an example from the Zborów Hill. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 7-9 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Lithology and development of the rigid framework in Upper Jurassic carbonate structures from Podzamcze area. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 22-23 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Development of the Upper Jurassic carbonate platform. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 27-29 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Jędrys J. 2006. Field trip A - Introduction to geology of Kraków vicinity. In: Wierzbowski A. et al.. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 64-67pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Jędrys J., Krajewski, M., 2006. Field trip A – Piekary – relationship between Oxfordian massive and bedded limestone. In: Wierzbowski A. et al. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 67-68pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Krajewski, M., Jędrys J. 2006. Field trip A – Bolechowice – interpretation and development of the Upper Jurassic limestones in the fault zone of the Krzeszowice Graben. In: Wierzbowski A. et al. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 68-70pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Jędrys, J. 2005. Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. W: Bohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych. Jędrzejowska-Tyczkowska, H. & Irlik I. red. 6-10 pp.

Krajewski, M., Olszewska, B. 2005. Górnojurajski kompleks rafowy Aj-Petri; SW częśćGór Krymskich; S Ukraina. W: Bohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych. Jędrzejowska-Tyczkowska, H. & Irlik I. red. 48-50 pp.

Sokołowski T., Kędzierski J., Krajewski, M., Król K. 2005. Zagrożenia powierzchni terenu związane z krasowieniem. W: Materiały Konferencji Lemberger M. et al., red. „Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”. 18-19 pp.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyc, A., Król, K., Jędrys, J., Świąder J. 2004. Rozwój facjalny górnojurajskiego kompleksu Skał Zegarowych koło Smolenia (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska) (English summary). (w:) Partyka J. (red.), "Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej"; 35 – 42; Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyczkowska-Jędrzejowska, H., Golonka J. 2004. Microbolites, synsedimentary tectonics and structural pattern of the Upper Jurassic carbonate buildups on the Kraków-Wieluń Upland (South Poland). In: Kukla, P., Littke, R., Stollhofen, H. & Schwarzer, D. Sediment 2004, H: 33, 101p; Aachen.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyc, A. 2004. Górnojurajski kompleks Skał Zegarowych k. Smolenia. Od Złotego Potoku do Ojcowa szlakiem wyprawy naturalistów z 1854. Partyka, J., Tyc, A. red. 124 –126; Ojców.

Jędrys, J., Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. 2004. Założenia strukturalne rozwoju górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Polska Konferencja Sedymentologiczna VIII krajowe spotkanie sedymentologów; 95 p. Zakopane.

Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. 2004. Rozwój późnojurajskiej sedymentacjiwęglanowej w SW części Wyżyny Krakowskiej. Polska Konferencja Sedymentologiczna VIII krajowe spotkanie sedymentologów; 99 p. Zakopane.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Jędrys, J., Król, K., Kędzierski, J., Świąder J. 2004. Górnojurajskie kompleksy budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. W: Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. 10-11pp. Złoty Potok – Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2003. Microincrusters Lithocodium aggregatum – Troglotella – Bacinella from Upper Jurassic Microbial Facies of the Southern Poland.W: Braga J. C. & Aguirre J., 8-th International Symposium on Fossil Alge. Granada, p. 42.

Jędrys, J., Krajewski, M., Sokołowski, T., Ziętek, J. 2002. Geologia i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka w świetle metody georadarowej. W: Przewodnik XXXVI Sympozjum Speleologicznego, 41 – 43 p.

Krajewski, M., 2001. Wykształcenie litologiczne i warunki sedymentacji osadów oksfordu i kimerydu na Zrębie Zakrzówka w Krakowie. W: Paulo A. & Krobicki M. (eds), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 37 – 49 pp.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2001. Problemy interpretacji wykształcenia wapieni górnej jury w strefie przy uskokowej. W: Paulo A. & Krobicki M. (eds), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 17 – 26 pp.

Holcer, Z., Krajewski, M., 2001. O genezie i pochodzeniu „marmurów bł. Salomei. W: Partyka, J. (red.), Badania naukowe południowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej; Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe, Ojców, 54 – 58p.

Bajda, T., Krajewski, M., 2001. Geochemical, mineralogical and petrological diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek Horst, Kraków region, southern Poland. Mineralia Slovaca; 2/33: 10p

Krajewski, M., 2000. Górnojurajskie budowle węglanowe rejonu Szklar i Będkowic w południowej części wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Materiały konferencji Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego „Jurassica” Polskiego Towarzystwa Geologicznego; p. 12.