Agata Jurkowska – doświadczenie zawodowe

2008 – Uniwersytet Jagielloński; Instytut Nauk Geologicznych UJ, tytuł: magister; dziedzina: geologia; specjalizacja: paleontologia

2014 – Uniwersytet Jagielloński; Instytut Nauk Geologicznych UJ, tytuł: doktor nauk o Ziemi; dyscyplina geologia