dr inż. Ireneusz Felisiak

adiunkt

tel.: (12) 617-24-10
e-mail: felisiak@geol.agh.edu.pl
A-0, pok. 224c

Konsultacje w aplikacji MS Teams: wtorek, godz. 12.00-13.00
Nazwa zespołu: I_FELISIAK_KAŚKiGG_KONSULTACJE
Kod zespołu: c5tk34r

specjalność: badania w zakresie geologii strukturalnej i neotektoniki obszarów nieorogenicznych oraz kenozoicznego krasu kopalnego na obszarze Jury Polskiej, zastosowania GPS do prac kartograficznych