Ireneusz Felisiak – dydaktyka

Ćwiczenia:

 • Analiza map i przekrojów geologicznych
 • Kartografia geologiczna
 • Elementy geodezji i kartografii
 • Geologia strukturalna
 • Metodyka sporządzania map geologicznych i pokrewnych
 • Mezostruktury tektoniczne w kartografii geologicznej
 • Profilowanie wierceń
 • Satelitarny system nawigacji GPS

Ćwiczenia terenowe:

 • Kartografia geologiczna
 • Zajęcia terenowe z geologii strukturalnej

Działalność dydaktyczna

 • kartografia geologiczna – ćwiczenia i praktyki terenowe, od 10 lat rokrocznie także poza Polską, w terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej: Kabardyno – Bałkaria (Kaukaz Centralny, 3 razy), potem Ukraina (Krym) i wielokrotnie Słowacja i Chorwacja
 • zastosowanie GPS w kartowaniu geologicznym – ćwiczenia
 • wykłady i ćwiczenia terenowe ze Speleologii i geologii krasu oraz Geologii, rzeźby i ochrony Tatr