Ireneusz Felisiak – dydaktyka

Ćwiczenia:

Ćwiczenia terenowe:

Działalność dydaktyczna

  • kartografia geologiczna – ćwiczenia i praktyki terenowe, od 10 lat rokrocznie także poza Polską, w terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej: Kabardyno – Bałkaria (Kaukaz Centralny, 3 razy), potem Ukraina (Krym) i wielokrotnie Słowacja i Chorwacja
  • zastosowanie GPS w kartowaniu geologicznym – ćwiczenia
  • wykłady i ćwiczenia terenowe ze Speleologii i geologii krasu oraz Geologii, rzeźby i ochrony Tatr