Ireneusz Felisiak – doświadczenie zawodowe

Przebieg pracy zawodowej i stopnie naukowe zdobyte na  Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie:

  • 1977 inżynier stażysta
  • 1978 magister inżynier geolog górniczy, zakres: kartografia poszukiwawcza
  • 1979 asystent
  • 1988 doktor nauk przyrodniczych
  • 1988 adiunkt