Małgorzata Danek – doświadczenie zawodowe

wykształcenie:
1999 – mgr inż., Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2005 – dr inż., Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

staże zagraniczne:
2011 – 2013 – Department of Geography, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL, Kanada.

kursy i szkolenia:
2005–2006 – Studia podyplomowe Methods of Absolute Dating and Applications, GADAM CENTRE,
Uniwersytet Śląski, Gliwice
2003 – 2nd Winterschool on Wood Anatomy of Tree Rings, Sagno, Switzerland