Marcin Krajewski – spis publikacji 1

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection,
AGH University of Science and Technology, Kraków

Books

Krajewski, M. 2018. Zarys budowy geologicznej oraz główne czynniki kontrolujące rozwój procesów krasowych masywu zachodniego gór Picos de Europa. [w:] Jędrzejczak, M red., Podziemny świat Picos de Europa. Wydawnictwa Speleoclub Wrocław, 116 pp. Wrocław.

Krajewski, M., 2010. Facies, microfacies,and development of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous of the Crimean carbonate platform from the Yalta and Ay-Petri massifs (Crimea Mountains, Southern Ukraine). Dissertation Monographs 217.

Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., 2009. Upper Jurassic deposits in the Częstochowa Upland. (In:) Stefaniak K., Tyc A., Socha P. (Eds) 2009. Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec – Wrocław, 37-56.

Czarnecki, R., Ganszer, J., Holek, P., Klassek, G., Krajewski, M., Ładygin, Z., Mikuszewski, J., Pukowski, J., Rachwaniec, M., Smoter, M., 1997. Praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Puliny pt: Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych; tom 1. Jaskinie Pogórza Śląskiego, Beskidu Śląskiego, Kotliny Żywieckiej, Beskidu Żywieckiego. Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi; 250 pp. Warszawa.

Publications

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kochman, A., Kozłowski, A., Duliński, M., 2016. Oxfordian neptunian dykes with brachiopods from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and their links to hydrothermal vents. Facies, 62:12, DOI:10.1007/s10347-016-0464-x.

Krajewski, M., Olchowy, P., Felisiak, I., 2016. Late Jurassic facies architecture of the Złoczew Graben: implications for evolution of the tectonic-controlled northern peri-Tethyan shelf (Upper Oxfordian–Lower Kimmeridgian, Poland). Facies, 62:4.

Kosakowski, P., Krajewski, M., 2015. Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite (Upper Permian) in western Poland: Relation to organic matter and facies characteristics. Marine and Petroleum Geology 68 (2015) 675-694.

Krajewski, M. & Matyszkiewicz, J., 2015. Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – a discussion. Geological Quarterly 59: 433-437.

Schlagintweit, F., Krajewski, M., 2015. Sarmentofascis? digitatus n. sp., a new cladocoropsid stromatoporoid from the Tithonian-early Berriasian (Late Jurassic-Early Cretaceous) of the Ay-Petri massif (Crimea Peninsula). N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 2015, 277/2: 141-151.

Matyszkiewicz, J. , Felisiak, I., Hoffmann, M., Kochman, A.,Kołodziej, B., Krajewski, M. & Olchowy, P., 2015. Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland. – [W]: Haczewski, G. (red.), Guidebook for field trips accompanying 31 IAS meeting of sedimentology held in Kraków. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 51-73.

Matyszkiewicz, J. , Kochman, A., Rzepa, G., Gołębiowska B., Krajewski, M., Gaidzik, K. & Żaba, J., 2015. Epigenetic silicification of the Upper Oxfordian limestones in the Sokole Hills (Kraków-Częstochowa Upland): relationship to facies development and tectonics. Acta Geologica Polonica, 65: 181–203.

Bucur, I.I., Granier, B. & Krajewski M., 2014. Calcareous algae, microbial structures and microproblematica from Upper Jurassic – Lowermost Cretaceous limestones of Southern Crimea. Acta Palaeontologica Romaniae, 10 (1-2), 2014: 61 – 86.

Krajewski, M., Olchowy, P. & Felisiak, I., 2014. Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 113–129.

Kosakowski, P. & Krajewski, M., 2014. Hydrocarbon potential of the Zechstein Main Dolomite in the western part of the Wielkopolska platform, SW Poland: New sedimentological and geochemical data. Marine and Petroleum Geology, 49: 99-12.

Olszewska, B., Matyszkiewicz, J., Król, K. & Krajewski, M., 2012. Correlation of the Upper Jurassic-Cretaceous epicontinental sediments in southern Poland and south western Ukraine based on thin section. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 453: 29–80.

Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Paweł Kosakowski, Magdalena Wróbel, Jacek Matyszkiewicz, Zbigniew Buła, Marcin Krajewski, Yuriy V. Koltun & Jan Tarkowski, 2011. Petroleum systems in the Palaeozoic–Mesozoic basement of the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian Foredeep. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 487-522. http://www.asgp.pl/81_3_487_522

Marcin Krajewski, Katarzyna Król, Barbara Olszewska, Ireneusz Felisiak & Marian Skwarczek, 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous sediments in the basement of the Carpathian Foredeep (western Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 291-307. http://www.asgp.pl/81_3_291_307

Marcin Krajewski, Jacek Matyszkiewicz, Katarzyna Król & Barbara Olszewska, 2011. Facies of the Upper Jurassic–Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków–Rzeszów area (southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 269-290. http://www.asgp.pl/81_3_269_290

Golebiowska B., Pieczka A., Rzepa G., Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2010. Iodargyrite from Zalas (Cracow area, Poland) as an indicator of Oligocene-Miocene aridity in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296: 130-137.

Krajewski, M., 2008. Lithology of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous (Tithonian-Lower Berriasian) Aj-Petri reef complex (southern Ukraine, the Crimea Mountains). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 249/2: 239-255

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2007. Tektonika w osadach jurajskich Wyżyny Krakowskiej na przykładzie górnojurajskich wapieni Bramy Bolechowickiej. Tomy Jurajskie, 4: 103-108.

Krajewski, M., Olszewska B. 2007. Foraminifera from the Late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains; Southern Ukraine. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 291-311. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/77_3_291_311.pdf

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., Gołębiowska B., Jędrys., Kochman A., Rzepa G 2007. Rozwój i ewolucja oksfordzkich budowli węglanowych w Zalasie. Tomy Jurajskie, 4: 77-86.

Matyszkiewicz J., Krajewski, M., 2007. Litologia i zróżnicowanie facjalne wapieni górnojurajskich okolic dolin Szklarki i Będkowskiej. Tomy Jurajskie, 4: 87-94.

Jędrys J, Krajewski, M., 2007. Wykształcenie i rozwój górnojurajskich osadów okolic Bębła na tle budowy podmezozoicznego podłoża, Wyżyna Krakowska. Tomy Jurajskie, 4: 95-102.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Kędzierski J. 2006. Origin and evolution of an Upper Jurassic complex of carbonate buildups from Zegarowe Rocks (Kraków-Wieluń Upland, Poland). Facies, 52: 249-263. http://www.springerlink.com/content/e8468164q72w6384/fulltext.pdf

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Żaba J. 2006. Structural control on the distribution of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków-Wieluń Upland (south Poland). N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 3: 182-192.

Krajewski, M., Olszewska B. 2006. New data about microfacies and stratigraphy of the Late Jurassic Aj-Petri carbonate buildup (SW Crimea Mountains, S Ukraine). N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 5: 298-312.

Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., Jędrys, J. 2005. Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej w świetle badań magnetycznych (English summary). Nafta-Gaz, 7-8: 294-298.

Krajewski, M., Olszewska, B. 2005. Mikrofauna górnojurajskiego kompleksu rafowego Aj-Petri; południowo-zachodnia część Gór Krymskich (English summary). Nafta-Gaz, 7-8: 337-342.

Krajewski, M., 2004. Żyła neptuniczna z Grodziska w Dolinie Prądnika. (w:) Od Złotego Potoku do  Ojcowa szlakiem wyprawy naturalistów z 1854. Partyka, J., Tyc, A. red. 94 – 96; Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2004. Rozwój i architektura facjalna górnojurajskich kompleksów budowli węglanowych w SW części Wyżyny Krakowskiej (English summary). (w:) Partyka J. (red.), „Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej” 27 – 34; Ojców.

Jędrys, J., Grabowska, T., Krajewski, M., Matyszkiewicz, J., Żaba J. 2004. Założenia strukturalne górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej w świetle danych magnetycznych (English summary). (w:) Partyka J. (red.), „Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”; 19 – 26; Ojców.

Krajewski, M., Bajda, T., 2002. Geochemical and microfacies diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek Horst, Kraków region, Southern Poland. Zeszyty naukowe AGH Geologia, 28: 129-143.

Holcer, Z., Krajewski, M., 2001. Wykorzystanie górnojurajskich wapieni biohermalnych w XVII-wiecznym budownictwie sakralnym (English summary). Zeszyty naukowe AGH Geologia, 27: 207-216.

Krajewski, M., 2001. Upper Jurassic chalky limestones in the Zakrzówek Horst, Kraków-Wieluń Upland, Kraków region, south Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae. 71: 43 – 52. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/71_1_043.pdf

Krajewski, M., 2000. Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska Velley, Kraków region, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 151 – 163. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/70_2_151.pdf

Krajewski, M., 1999. Litologia i  warunki sedymentacji górnojurajskich budowli węglanowych z rejonu Doliny Będkowskiej. Spraw. Kom. Nauk Geol. PAN; 1: 243 – 245; Kraków.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 1996. Lithology and sedimentation of Upper Jurassic massive limestones near Bolechowice, Kraków-Wieluń Upland, South Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 285-301. http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/66_3_4_285.pdf

Abstracts and field trip guidebook

Kosakowski P., Wróbel M., Krajewski, M., Król K., Kotarba M., Matyszkiewicz J. 2009.Generation and migration in the Zechstein Main Dolomite carbonates in the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland). In: The 24th International Meeting on Organic Geochemistry Bremen, Germany 6th – 11th September 2009, 332 pp.

Granier B., Bucur I.I., Krajewski, M., Schlagintweit F. 2009. „Calcareous algae from the Yaila Series near Bilohirsk (Crimea, Ukraine)”.- In: 6th Regional Symposium of the International „Fossil Algae” Association, Milan (July 1st-5th).- Museologia Scientifica e Naturalistica, Ferrara, Volume Speciale 2009, p. 30.6th Regional Symposium of the International „Fossil Algae” Association, Milan (July 1st-5th), 30 pp.

Felisiak I., Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2008. Litologia i tektonika wapieni górnojurajskich rejonu Krakowa. W: Haczewski G. red. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny; Przewodnik Sesji Terenowych; 29-45 pp; Kraków.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Fault tectonics in the Upper Jurassic rocks; an example from the Zborów Hill. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 7-9 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Lithology and development of the rigid framework in Upper Jurassic carbonate structures from Podzamcze area. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 22-23 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Matyszkiewicz J. 2007. Development of the Upper Jurassic carbonate platform. In: Socha P. et al. (Eds), Field trip guidebook 25th, Speleological Scholl and 8th Glackipr Sympozium, 27-29 pp. Sosnowiec-Wrocław, Poland.

Krajewski, M., Jędrys J. 2006. Field trip A – Introduction to geology of Kraków vicinity. In: Wierzbowski A. et al.. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 64-67pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Jędrys J., Krajewski, M., 2006. Field trip A – Piekary – relationship between Oxfordian massive and bedded limestone. In: Wierzbowski A. et al. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 67-68pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Krajewski, M., Jędrys J. 2006. Field trip A – Bolechowice – interpretation and development of the Upper Jurassic limestones in the fault zone of the Krzeszowice Graben. In: Wierzbowski A. et al. (Eds), Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, 68-70pp. Field trip guidebook. 7th International Congress on the Jurassic System, Kraków, Poland.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Jędrys, J. 2005. Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. W: Bohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych. Jędrzejowska-Tyczkowska, H. & Irlik I. red. 6-10 pp.

Krajewski, M., Olszewska, B. 2005. Górnojurajski kompleks rafowy Aj-Petri; SW częśćGór Krymskich; S Ukraina. W: Bohermy górnojurajskie Polski południowej i obszarów przyległych. Jędrzejowska-Tyczkowska, H. & Irlik I. red. 48-50 pp.

Sokołowski T., Kędzierski J., Krajewski, M., Król K. 2005. Zagrożenia powierzchni terenu związane z krasowieniem. W: Materiały Konferencji Lemberger M. et al., red. „Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”. 18-19 pp.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyc, A., Król, K., Jędrys, J., Świąder J. 2004. Rozwój facjalny górnojurajskiego kompleksu Skał Zegarowych koło Smolenia (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska) (English summary). (w:) Partyka J. (red.), „Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”; 35 – 42; Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyczkowska-Jędrzejowska, H., Golonka J. 2004. Microbolites, synsedimentary tectonics and structural pattern of the Upper Jurassic carbonate buildups on the Kraków-Wieluń Upland (South Poland). In: Kukla, P., Littke, R., Stollhofen, H. & Schwarzer, D. Sediment 2004, H: 33, 101p; Aachen.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Tyc, A. 2004. Górnojurajski kompleks Skał Zegarowych k. Smolenia. Od Złotego Potoku do Ojcowa szlakiem wyprawy naturalistów z 1854. Partyka, J., Tyc, A. red. 124 –126; Ojców.

Jędrys, J., Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. 2004. Założenia strukturalne rozwoju górnojurajskich budowli węglanowych na  Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Polska Konferencja Sedymentologiczna VIII krajowe spotkanie sedymentologów; 95 p. Zakopane.

Krajewski, M., Matyszkiewicz, J. 2004. Rozwój późnojurajskiej sedymentacjiwęglanowej w SW części Wyżyny Krakowskiej. Polska Konferencja Sedymentologiczna VIII krajowe spotkanie sedymentologów; 99 p. Zakopane.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., Jędrys, J., Król, K., Kędzierski, J., Świąder J. 2004. Górnojurajskie kompleksy budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. W: Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. 10-11pp. Złoty Potok – Ojców.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2003. Microincrusters Lithocodium aggregatum – Troglotella – Bacinella from Upper Jurassic Microbial Facies of the Southern Poland.W: Braga J. C. & Aguirre J., 8-th International Symposium on Fossil Alge. Granada, p. 42.

Jędrys, J., Krajewski, M., Sokołowski, T., Ziętek, J. 2002. Geologia i zjawiska krasowe zrębu Zakrzówka w świetle metody georadarowej. W: Przewodnik XXXVI Sympozjum Speleologicznego, 41 – 43 p.

Krajewski, M., 2001. Wykształcenie litologiczne i warunki sedymentacji osadów oksfordu i kimerydu na Zrębie Zakrzówka w Krakowie. W: Paulo A. & Krobicki M. (eds), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 37 – 49 pp.

Matyszkiewicz, J., Krajewski, M., 2001. Problemy interpretacji wykształcenia wapieni górnej jury w strefie przy uskokowej. W: Paulo A. & Krobicki M. (eds), Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 17 – 26 pp.

Holcer, Z., Krajewski, M., 2001. O  genezie i pochodzeniu „marmurów bł. Salomei. W: Partyka, J. (red.), Badania naukowe południowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej; Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe, Ojców, 54 – 58p.

Bajda, T., Krajewski, M., 2001. Geochemical, mineralogical and petrological diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek Horst, Kraków region, southern Poland. Mineralia Slovaca; 2/33: 10p

Krajewski, M., 2000. Górnojurajskie budowle węglanowe rejonu Szklar i Będkowic w południowej części wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Materiały konferencji Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego „Jurassica” Polskiego Towarzystwa Geologicznego; p.  12.