dr inż. Jerzy Zasadni

Jerzy Zasadni

adiunkt

tel. 0-12 617-47-41
e-mail: jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl
A-0, pok. 203B
konsultacje: czwartek 12.30-14.00

specjalność: geologia czwartorzędu, geomorfologia, kartografia geologiczna

Szczególnym obszarem moich zainteresowań są zlodowacenia górskie współczesne i plejstoceńskie Alp i Tatr, w tym: chronologia glacjalna, morfostratygrafia, lodowce gruzowe oraz rekonstrukcje paleogeograficzne i glacjologiczne.