Katarzyna Król – dydaktyka

Ćwiczenia:

  • Kartografia geologiczna
  • Metodyka sporządzania map geologicznych i pokrewnych

Ćwiczenia terenowe:

  • Kartografia geologiczna