Literatura do przedmiotu „Paliwa niekonwencjonalne”

 • J. Merkisz, I. Pielecha „Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów”
 • G. Jastrzębska „Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne”
 • B. Bilitewski, G. Härdtle, K. Marek „Podręcznik gospodarki odpadami”
 • J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas „Energetyka a ochrona środowiska”
 • T. Borowiecki, J. Kijeński, J. Machnikowski, M. Ściążko „Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego
 • W. Kordylewski „Spalanie i paliwa”
 • R. Tytko „Odnawialne źródła energii”
 • M. Ściążko, H. Zieliński „Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy”
 • J. W. Wendrasz, K. Pikoń (red.) Paliwa z odpadów V
 • W. M. Lewandowski „Proekologiczne źródła energii odnawialnej”
 • P. Gradziuk, A. Grzybek, K. Kowalczyk, B. Kościk „Biopaliwa”
 • L. J. Sitnik „Ekopaliwa silnikowe”
 • K. Stańczyk „Czyste technologie użytkowania węgla”
 • Czasopisma tematyczne i internet…