Literatura do przedmiotu „Technologie proekologiczne”

 • J. Molenda, „Chemia przemysłowa”
 • J. Molenda, K. Steczko, „Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu”
 • J. Molenda, „Technologia chemiczna”
 • J. Molenda, „Gaz ziemny – paliwo i surowiec”
 • E. Mokrzycki, „Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi”
 • Z. Ciok „Ochrona środowiska w elektroenergetyce”
 • W. Gajewski „Ekologiczne aspekty przetwarzania energii”
 • J. Jarosiński „Techniki czystego spalania”
 • L. Pinko, „Technologie odsiarczania spalin”
 • W. Kordylewski „Niskoemisyjne techniki spalania w energetyce”
 • W. Kordylewski „Spalanie i paliwa”
 • Czasopisma tematyczne i internet…