Małgorzata Danek – dydaktyka

 • Przedmiot: Ocena oddziaływania na środowisko
  Kierunek: Ochrona Środowiska
  Semestr: III
  Wymiar zajęć: 15 h ćwiczenia projektowe
 • Przedmiot: Ochrona przyrody – ćwiczenia
  Kierunek: Ochrona Środowiska
  Semestr: II
  Wymiar zajęć: 30 h ćwiczenia
  Treść ćwiczeń: Przyroda Polskich Parków Narodowych