Małgorzata Danek – publikacje

BPP AGH

Publikacje:

Danek M., Danek T. 2022. Recent changes in the climate‑growth response of European larch (Larix decidua Mill.) in the Polish Sudetes. Trees 36, 803–817, https://doi.org/10.1007/s00468-021-02251-3

Fabijańska A., Danek M., Barniak J. 2021. Wood species automatic identification from wood core
images with a residual convolutional neural network. Computers and Electronics in Agriculture, 181, 105941, https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105941

Danek M., Chuchro M., Danek T. 2021. Extreme growth reaction of larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Sudetes and Carpathians: spatial distribution and climate impact. Trees 35: 211-229, https://doi.org/10.1007/s00468-020-02029-z

Chuchro M., Danek M. 2019. Selection of optimal gridded dataset for application in Polish Sudetes Mountains. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 221, art. no. 012120, s. 1–8. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018): 3-7 September 2018, Prague, Czech Republic

Danek M. 2019. Growth of European larch (Larix decidua Mill.) in northern part of Karkonosze and its relation to climate and climate change – comparative study. [w:] Jan Štursa, Martin Erlebach (eds.), Krkonoše Mountains – nature and people: international scientific conference: Špindlerův Mlýn, 11–13 September 2019; book of abstracts, s. 21

Danek M., Chuchro M., Walanus A. 2018. Tree-ring growth of larch (Larix decidua Mill.) in the Polish Sudetes – the influence of altitude and site-related factors on the climate-growth relationship. Forests 9, 663. https://doi.org/10.3390/f9110663

Fabijańska A., Danek M. 2018. DeepDendro – A tree rings detector based on a deep convolutional neural network. Computers and Electronics in Agriculture 150: 353-363

Danek M., Chuchro M. 2018. Temporal variations in tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.): an example from Sudetes, Poland. Proceedings of World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic, 03-07.09.2018 (w druku).

Chuchro M., Danek M. 2018. Selection of optimal gridded dataset for application in Polish Sudetes Mountains. Proceedings of World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic, 03-07.09.2018 (w druku).

Danek M., Chuchro M., Walanus A. 2017. Variability in Larch (Larix decidua Mill.) Tree-Ring Growth Response to Climate in the Polish Carpathian Mountains. Forests 8, 10, 1-22 https://doi.org/10.3390/f8100354

Fabijańska A., Danek M., Barniak J., Piórkowski A. 2017. Towards automatic tree rings detection in images of scanned wood samples. Computers and Electronics in Agriculture 140:  279-289

Fabijańska A., Danek  M., Barniak J., Piórkowski A. 2017. A Comparative Study of Image Enhancement Methods in Tree-Ring Analysis. Image Processing and Communications Challenges 8, vol. 525 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing: 69-78

Danek M., Chuchro M. 2017. Intra-site variation in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from Polish Carpathians Mountains. SGEM 2017 : 17 international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena,  Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. Sofia : STEF92 Technology Ltd.: 877-884

Chuchro M., Danek M. 2017. Applicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland. SGEM 2017 : 17 international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena,  Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. Sofia : STEF92 Technology Ltd.: 717-725

Danek M., Chuchro M. 2016. Sygnał dendroklimatyczny w sekwencjach przyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 48(3): 35-42 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim48_pdf/Danek_Chuchro.pdf

Barniak A., Danek M., Fabjańska A. 2016. Możliwości zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 48(3): 161-165 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim48_pdf/Barniak_Danek_Fabijanska.pdf

Danek M., Bell T., Laroque C.P. 2015. Some considerations in the reconstruction of lead levels using laser ablation: lessons from the design stage of an urban dendrochemistry study, St. John’s, Canada. Geochronometria 42: 217-231 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/geochr.2015.42.issue-1/geochr-2015-0024/geochr-2015-0024.pdf

Chuchro M., Danek M. 2015. Zastosowanie metod statystycznych i eksploracji danych do porównania stanowisk modrzewia (Larix decidua Mill.) z obszaru południowej Polski [w:] J. Zarzycki (red.) Komputerowe wspomaganie badań naukowych, t. 22, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego): 149-158

Danek M., Bell T., Laroque C., Diegor W., Lam R., Sylvester P. 2014. Przykład wykorzystania analizy przyrostów rocznych drzew metodą ablacji laserowej (LA ICP-MS) w badaniach zanieczyszczenia środowiska ołowiem. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 16 (4): Spojrzenie w głąb słoja – anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych:265-272 http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim40_pdf/SIM_40_Danek_i_in.pdf

Malik M., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M. 2012. Scots
Pine (Pinus sylvestris L.) growth suppression and adverse effects on human health due to air pollution in the Upper Silesian Industrial District (USID), Southern Poland. Water, Air and Soil Pollution 223: 3345-3364

Malik I., Danek M., Marchwińska-Wyrwał E., Danek T., Wistuba M., Krąpiec M., Woskowicz-Ślęzak B. 2012. Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych – przykład z województwa śląskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54: 248-260

Danek M., Danek T. 2011. Zastosowanie alternatywnych metod przetwarzania danych w analizie dendroklimatologicznej modrzewia Larix decidua Mill. z Polski południowej. Sylwan 155(3): 147-158

Malik I., Wistuba M., Danek M., Danek T., Krąpiec M. 2011. Wpływ emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przez zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach (północna część Wyżyny Ślaskiej) na szerokość przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 47:9-21

Malik I., Danek M., Danek T., Krąpiec M., Wistuba M. 2009. Zanieczyszczenie atmosfery przez zakłady przemysłowe położone w północnej części Wyżyny Śląskiej zapisane w przyrostach rocznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Czasopismo Geograficzne 80(4):257-274

Danek M. 2009. Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostów rocznych modrzewia (Larix decidua Mill.) rosnącego w północnej części województwa małopolskiego. Sylwan, 153 (11): 768-776

Malik I., Danek M., Krapiec M. 2009. Air pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant, preliminary results and perspective (Upper Silesia, southern Poland). TRACE – Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, 8: 41-45

Danek M. 2008. The influence of industry on the tree-ring width of pines (Pinus sylvestris L.) living in the Olkusz region. Sylwan, 152(11) 56-62

Krąpiec M., Danek M., Gil E., Kłusek M., Rączkowski W., Zabuski L. 2008. Monitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim. [w:]S.W. Alexandrowicz (red.) Prace Komisji Paleografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, t. 6: 173-184

Danek M. 2007. The influence of industry on Scots pine stands in the south-eastern part of the Silesia-Krakow Upland (Poland) on the basis of dendrochronological analysis. Water, Air and Soil Pollution, 185: 265-277

Danek M., Klusek, M., Krapiec M. 2007. The oak chronology (948-1316AD) for the Żary area (SW Poland). Geochronometria, 26: 47-52

Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E., Danek M., Kłusek M. 2006. Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic. Materiały Archeologiczne, 36: 181-187

Krąpiec M., Danek M. 2003. Dendrochronologia subfosylnych dębów ze żwirowni w Kłaju (dolina Raby).
[w:] S.W. Alexandrowicz (red.) Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, t.1: 73-77

Danek M. 2003. Zanieczyszczenie środowiska a redukcje przyrostów rocznych drzewostanów sosnowych w rejonie Olkusza [w:] J. Lach (red.) Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego: 179-184

Danek M. 2002. Odsłonięcia czwartorzędowych osadów terasowych doliny Wisłoki koło Dębicy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(5): 55-56

 

Abstrakty w materiałach konferencyjnych:

Danek M., Chuchro M. 2018. Temporal variations in tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.): an example from Sudetes, Poland. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic, 03-07.09.2018. Book of Abstracts.

Chuchro M., Danek M. 2018. Selection of optimal gridded dataset for application in Polish Sudetes Mountains. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague, Czech Republic, 03-07.09.2018. Book of Abstracts.

Danek M., Chuchro M. 2018. Zmienność przestrzenna reakcji przyrostowej modrzewia (Larix decidua Mill.) względem czynników klimatycznych w Sudetach. IV Konferencja dendrochronologów polskich : Warszawa, 19-21 lutego 2018

Danek T., Danek M. 2018. Czy modrzewie w Karpatach przyrastają we wrześniu? IV Konferencja dendrochronologów polskich : Warszawa, 19-21 lutego 2018

Danek M., Chuchro M., Walanus A. 2017. Geographical and altitudinal variability in the tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Carpathian Mountains. TRACE 2017: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology: 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia.

Danek M., Danek T., Chuchro M. 2017. Pointer years in larch (Larix decidua  Mill.) from the Polish Carpathian Mountains. TRACE 2017: Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology: 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia

Danek M., Chuchro M. 2016. Climate signal in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from the Karkonosze Mountains. 9th Conference Geoecological Problems of the Karkonose/Karkonosze Mountains, The international Scientific Conference: Past, present and future of transboundary cooperation in research and management, 12-14 October 2016, Szklarska Poręba, Poland

Danek M., Chuchro M., Klisz M., Kantorowicz W. 2016. The influence of masting on tree-ring growth of European larch in the eastern part of the Polish Carpathian Mountains. TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland

Barniak A., Danek M., Fabjiańska A., Piórkowski A. 2016. Możliwości zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych. III Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 9-11 lutego 2016

Danek M., Chuchro M. 2016. Zróżnicowanie sygnału klimatycznego w sekwencjach rzyrostów rocznych modrzewia rosnącego we wschodniej części polskich Karpat. III Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 9-11 lutego 2016 : abstrakty / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie: 13

Danek M., Chuchro M. 2015. Climatic signal in larch (Larix decidua Mill.) from low and medium altitudes of Carpathian and Sudetes Mountains. EURODENDRO 2015: International Conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey

Danek M., Chuchro M. 2015. European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback reflected in tree rings of trees from SE Poland – signal detection and data processing methods comparison. EURODENDRO 2015: International Conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey

Danek M., Bell T., Laroque C., Diegor W., Lam R., Sylvester P. 2014. Wykorzystanie przyrostów rocznych drzew jako archiwum zanieczyszczenia powietrza na przykładzie St. John’s, Kanada. II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego, 2014

Danek M., Bell T., Laroque C., Sylvester P., Diegor W., Lam R. Tree rings as pollution archives: historical lead levels in St. John’s. CAG 2013: Canadian Association of Georgaphers annual meeting : August 11–15, 2013, Memorial University, St. John’s, Canada

Danek M., Young A.B., Laroque C., Bell T. A preliminary dendrochronological assessment of subfossil trees from central Labrador IPY 2012 (International Polar Year Conference 2012): from knowledge to action : 22–27 April 2012. Montréal, Canada.

Danek M., Robichaud A., Laroque C., Bell T. 2012. Developing a regional eastern larch (Larix larcinia) chronology for the Maritimes. 45 Annual Meeting of the Canadian Archeological Association : 16–20 May 2012, Montréal, Canada.

Danek M., Bell T., Laroque C., Diegor J., Lam R. 2012. Reconstructing historical lead levels using urban dendrochemistry in St. John’s, Newfoundland, Canada: species selection, sampling and comparison 9 ISEG : International Symposium on Environmental Geochemistry : Aveiro – Portugal, July 15–21, 2012

Malik M., Danek M., Danek T., Krapiec M. 2010. Air pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland). WorldDendro 2010 : the 8th international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland

Krapiec M., Danek M., Dubis E. 2010. Dendrochronological and dendrological studies of wood from archaeological excavations at the Szczepanski Square in Krakow (S Poland). WorldDendro 2010 : the 8th international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland

Danek M., Danek T. 2010. Dendroclimatological study of larch in southern Poland. WorldDendro 2010 : the 8th international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland

Krapiec M., Szychowska-Krapiec M., Danek M., Klusek M. 2009. Dendrochronological and dendrological investigations of wood from the archeological excavations in the Main Market Square in Cracow. EURODENDRO 2009: European workshop in dendrochronology : developments, advances, challenges : 26th October – 30th October, 2009, Mallorca, Spain.

Danek M. 2009. Influence of climatic factors on radial growth of larch (Larix decidua Mill.) in Malopolska region (SE Poland). EURODENDRO 2009: European workshop in dendrochronology : developments, advances, challenges : 26th October – 30th October, 2009, Mallorca, Spain.

Malik I., Danek M., Krąpiec M. 2009. Scots Pine growth suppressed while disease rises in local population due to harmful emissions in Upper Silesia (southern Poland). EURODENDRO 2009: European workshop in dendrochronology : developments, advances, challenges : 26th October – 30th October, 2009, Mallorca, Spain.

Malik I., Danek M., Krapiec M. 2009. Air pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant (example from Upper Silesia, southern Poland). TRACE 2009 : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Tree-Ring Research : 16–19 April, 2009, Otočec, Slovenia

Danek M. 2008. Tree-ring analysis of the Scots pine stands living under the influence of industry in south-eastern part of the Silesia–Krakow Upland (Poland). TRACE 2008 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Tree-Ring Research : April 27–30, 2008 Zakopane, Poland

Danek M. 2003. Zanieczyszczenie środowiska a redukcje przyrostów rocznych drzewostanów sosnowych w rejonie Olkusza [w:] ,Dynamika zmian środowiska geograficznego po wpływem antropopresji: II ogólnopolskie sympozjum : 25–27 września, Kraków–Sanok, Polska