Marcin Krajewski – projekty badawcze

  1. Projekt KBN nr 6P04D 02519. Wykształcenie i rozwój górnojurajskich budowli węglanowych południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na przykładzie Zrębu Zakrzówka i Doliny Będkowskiej. Grant promotorski oceniony jako znakomity. 2003
  2. Projekt Ministerstwa Środowiska, Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. nr: 415/202/Wn-12/FG-go-tx/D Pt.: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. Wykonawca. 2005
  3. Projekt NCN nr: N N307 050837. Facies and microfacies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous (Tithonian-Berriasian) sediments of southern part of the Crimea Mountains from the Ay- Petri and Yalta massifs. Kierownik projektu. 2012
  4. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1159/UKR/2007/01. Naftowe perspektywy i potencjał węglowodorowy utworów miocenu i mezozoiczno-paleozoicznego podłoża w przygranicznym obszarze zapadliska przedkarpackiego w Polsce i na Ukrainie. Wykonawca. 2012
  5. Projekt D/LP/1375/2010 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Dokumentacja złoża węgla brunatnego Złoczew w kategorii C1+B, na podstawie której podjęta zostanie decyzja o podjęciu ekploatacji. Kierownik projektu. 2012
  6. Projekt NCN N N307 460638. Aktualizacja układu paleogeograficznego w zachodniej części platformy wielkopolskiej i zatoce zielonogórskiej oraz jego implikacje naftowe. Wykonawca. 2014
  7. Projekt PGE 3300067387 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów „Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”. Kierownik projektu. 2016
  8. Projekt PGE 3300044481 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów „Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina” ze szczególnym uwzględnieniem rejonu projektowanych kamieniołomów wraz z geotechnicznym kartowaniem rdzeni z otworów odwierconych wzdłuż uskoku USB nr 1”. Kierownik projektu. 2017
  9. Projekt PGE 3310005467 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów  Dotyczy pracy pt.: Pole Szczerców. Litologia i stratygrafia utworów podłoża mezozoicznego Pola Szczerców i wysadu solnego „Dębina”. Kierownik projektu. 2018