Piotr Olchowy – dydaktyka

Ćwiczenia:

  • Kartografia geologiczna
  • Geomorfologia i Geologia Czwartorzędu
  • Geozagrożenia

Zajęcia terenowe:

  • Kartografia geologiczna
  • Kartowanie osuwisk