Prof. dr hab. Andrzej Zielski

emerytowany profesor nadzwyczajny

E-mail: azielski@geol.agh.edu.pl

Spis publikacji

Doświadczenie zawodowe:

  • Założyciel i kierownik Pracowni Dendrochronologicznej na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu:
    1984 – 1989 w Instytucie Archeologii i Etnologii;
    1989 – 2004 w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska)
  • 2002 – 2004 Kierownik Zaocznego Studium Biologii i  Zaocznego Studium Ekologii i Ochrony Środowiska Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniw. M. Kopernika w Toruniu
  • Od 2006 nauczyciel akademicki (profesor nadzwyczajny) na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH