prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo

emerytowany profesor zwyczajny

A0, pok. 5 (wysoki parter)
tel.: (12) 617 2432
e-mail: paulo@geol.agh.edu.pl

Spis publikacji – BG AGH

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, członek korespondent Sociedad Geográfica de Lima, Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego, Rud i Metali Nieżelaznych, Gospodarki Surowcami Mineralnymi oraz Komisji Opracowań Kartograficznych w Min. Środowiska. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Były kierownik Katedry Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż oraz studium podyplomowego AGH „Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych”.
W przeszłości wiceprzewodniczący Komisji Zasobów Kopalin, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz członek Rady Geologicznej (przy Ministrze Środowiska). Organizator kilku konferencji sozologicznych oraz kierownik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru. Były alpinista, speleolog, ratownik TOPR i instruktor alpinizmu.
Specjalizuje się w geologii złóż kopalin stałych, zwłaszcza rud i barytu, metodyce poszukiwań, wulkanologii i geologii gospodarczej. Opracował szereg kryteriów bilansowości i ocen ekonomicznych złóż, map geologiczno-gospodarczych i geochemicznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe, prowadząc poszukiwania geologiczne
i badania złóż w Polsce, Mongolii, Algierii, byłej Jugosławii, Ekwadorze, Antarktyce, a także wizytując kopalnie
w większości krajów europejskich, Turcji, Peru, Chile i na Alasce. Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Wykładał w ośrodkach akademickich b. ZSRR (1981), Ekwadoru (1990), Chile (1996, 1999), Hiszpanii (1999). Autor ponad 330 publikacji naukowych, w tym 17 podręczników lub skryptów.