Tadeusz Sokołowski – tematyka prac magisterskich

  • Geoekologia regionalna Polski
  • Geomorfologia ogólna i regionalna
  • Litologia, geneza i znaczenie surowcowe osadów późnego kenozoiku Polski
  • Geoturystyka regionalna Polski
  • Projektowanie tras geoturystycznych i ścieżek dydaktycznych
  • Oddziaływania człowieka na powierzchnię terenu i przebieg procesów rzeźbotwórczych
  • Oddziaływania górnictwa i przemysłu na środowisko, itp.