Zarządzanie środowiskiem

Syllabus IZR
Syllabus OSŚ

Treść wykładów

 • Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania według cyklu Deminga.
 • Metody zarządzania i Techniki badawcze.
 • System zarządzania ochroną środowiska w Polsce.
 • Instrumenty i narzędzia zarządzania środowiskiem.
 • Finansowanie systemu zarządzania środowiskiem.
 • System Zarządzania jakością.
 • System Zarządzania środowiskiem. Zintegrowane systemy zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym.
 • Ocena oddziaływania na środowisko.

Zakres ćwiczeń

 • System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska.
 • System zarządzania jakością. Polityka jakości.
 • Systemy Zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie: program czystej produkcji, najlepsza dostępna technologia BAT, cykl życia produktu i recykling, etykietowanie środowiskowe, aspekty środowiskowe.
 • System zarządzania środowiskowego w gminie. Programowanie ekorozwoju w jednostkach terytorialnych. Analiza SWOT.
 • Ocena oddziaływania na środowisko.
 • Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska.

Autor programu: Slávka Gałaś