Janusz Olszak – list of publications

Publications

 • Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Strzelecki, P.J., Lasocki, S., Olszak, J., Alexanderson, H., i in., 2024. Seismic damage in Quaternary fluvial gravels in low-seismicity thrust-and-fold-belts: Case study of the Outer Western Carpathians (Poland and Slovakia). Journal of Structural Geology 178, 105027 https://doi.org/10.1016/j.jsg.2023.105027
 • Olszak, J., 2023. Comment on “Luminescence chronology of the Sankosh river terraces in the Assam–Buthan foothills of the Himalayas: Implications to climate and tectonics” by Narzary et al. (2022) Quaternary Geochronology 72, 101364. Quaternary Geochronology 77, 101453. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2023.101453
 • Olszak, J., 2023. Comment on “Reconstruction of 26 kyrs palaeoenvironmental history of the Czarny Dunajec Fan — A multiproxy study of the Długopole gravel pit deposits (Western Carpathians, S Poland)” by Hrynowiecka et al. (2022) Catena 211, 105940. Catena 224, 107003. https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107003
 • Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., Krąpiec, M., Thamó-Bozsó, E., Ciurej, A., 2023. Luminescence and radiocarbon dates from alluvial sediments, Podhale, Central Europe — A methods comparison. Catena 221, 106792. https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106792
 • Kukulak, J., Augustowski, K., Olszak, J., 2022. Factors affecting the rates and modes of landslide colluvium removal in river channels of Podhale (Western Carpathians). Water 14, 3577. https://doi.org/10.3390/w14213577
 • Olszak, J., Alexanderson, H., 2020. Post-IR IRSL dating the oldest (?) river terrace sediments in the Polish Outer Carpathians: Insights into the landscape evolution. Geomorphology 371, 107436. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107436
 • Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Lasocki, S., Quoc Cuong, N., Strzelecki, P.J., Olszak, J., i in., 2020. Active faulting and seismic hazard in the Outer Western Carpathians (Polish Galicia): Evidence from fractured Quaternary gravels. Journal of Structural Geology 141, 104210. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104210
 • Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., 2019. Climate control on alluvial sediment storage in the northern foreland of the Tatra Mountains since the late Pleistocene. Quaternary Research 91, 520-532. https://doi.org/10.1017/qua.2018.104
 • Olszak, J., 2017. Climatically controlled terrace staircases in uplifting mountainous areas. Global and Planetary Change 156, 13-23. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.07.013
 • Olszak, J., 2017. Late Pleistocene dip-slip faulting along the Dunajec Fault, West Carpathians: Insights from alluvial sediments. Geomorphology 295, 749-757. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.08.006
 • Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H., 2016. Revision of river terrace geochronology in the Orawa-Nowy Targ Depression, south Poland: insights from OSL dating. Proceedings of the Geologists’ Association 127, 595-605. http://dx.doi.org/10.1016/j.pgeola.2016.09.004
 • OLSZAK, J., Adamiec, G., 2016. OSL-based chronostratigraphy of river terraces in mountainous areas, Dunajec basin, West Carpathians: a revision of the climatostratigraphical approach. Boreas, 45: 483-493.
 • OLSZAK, J., 2011. Evolution of fluvial terraces in response to climate change and tectonic uplift during the Pleistocene: Evidence from Kamienica and Ochotnica River valleys (Polish Outer Carpathians). Geomorphology, 129: 71-78.
 • OLSZAK, J., 2009. Evidence for differential crustal uplift between the neighboring Kamienica and Ochotnica river valleys in the Polish Outer Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79:187-193
 • OLSZAK J., Karczewski J. 2008. Przydatność profilowań georadarowych w interpretacji budowy tarasów rzecznych (dolina Kamienicy, polskie Karpaty zewnętrzne). Przegląd Geologiczny, 56, 4: 330-334
 • OLSZAK J. 2007. Poziomy teras fluwialnych jako zapis ewolucji dolin Kamienicy i Ochotnicy (Gorce). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, 4
 • OLSZAK J. 2006. Synsedimentary slumping in fold-and-thrust system of the Magura Zone: evidence from olistoliths in the Beloveža Formation (Zbludza area, Poland). Geologica Carpathica, 57,3: 177-184
 • OLSZAK J., Bromowicz J. 2005. Synsedymentacyjne ruchy masowe w strefie bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej. Przegląd Geologiczny, 53, 10/1: 883-883
 • OLSZAK J. 2004. Torfowisko niskie w górnym odcinku doliny Kamienicy (Gorce). Przegląd Geologiczny, 52, 9: 916-919
 • OLSZAK J. 2003. Zapis działalności człowieka w aluwiach potoku Jastrzębik w Młyńczyskach w Beskidzie Wyspowym [w:] Waga J.M., Kocel K., (red.) Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności. Sosnowiec 2003: 147-151

Maps

 • Rauch, M., Sokołowski, T., OLSZAK, J. 2016. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Błażowa (1005) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • OLSZAK, J., 2012. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, gm. Łukowica, pow. limanowski. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Król, K., OLSZAK, J., Sokołowski, T., Świąder, J., 2012. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, ark. Sztabin (186). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 • OLSZAK, J., Kaczmarczyk, R., 2011. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, gm. Kamienica, pow. limanowski. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • OLSZAK, J., 2011. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, ark. Piaski (787) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • OLSZAK, J., Olchowy, P., Kaczmarczyk, R., 2010. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, gm. Lubień, pow. myślenicki. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • OLSZAK, J., 2010. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, ark. Jadów (490) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • OLSZAK, J.,Świąder, J., 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, arkusz Jenikowo (192), z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Świąder, J., OLSZAK, J., 2009. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, arkusz Goleniów (191) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Król K., OLSZAK J. 2008. Mapa Geośrodowiskowa Polski, 1:50 000, arkusz Pilzno (1002) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.
 • Szewczyk E., OLSZAK J., Paulo A. 2007. Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski, 1:50 000, arkusz Dobry (96) z objaśnieniami. CAG, PIG-PIB Warszawa.