Andrzej Borkowski – doświadczenie zawodowe

Wykształcenie

2017 – doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2009 – doktor nauk o Ziemi (geochemia, geomikrobiologia), Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

2004 – magister (biotechnologia, mikrobiologia), Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

2002 – licencjat (biotechnologia), Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie zawodowe

2019 – Katedra Analiza Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiskowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2013 – 2019 Kierownik Pracowni Geomikrobiologicznej w Instytucie Geochemii Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii UW

2013 – 2018 adiunkt, Instytut Geochemii Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

2009 – 2013 adiunkt, Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski

2005 – 2009 Katedra Biometrii, później Katedra Doświadczalnictwa i Statystyki, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, stanowisko administracyjne

2004 – 2008 działalność naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

2003 – praktyka w Zakładzie Mikrobiologii Środowisk, Wydział Biologii UW