Specjalności

Kartografia geologiczna

Absolwent specjalności uzyskuje umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania i analizy map geologicznych i pokrewnych wszystkich typów oraz organizacji i projektowania prac geologicznych w zakresie prospekcji złożowej i geologii inżynierskiej. Zakres wiedzy, którą student winien opanować obejmuje zarówno geodezyjne podstawy kartografii geologicznej, zaawansowaną analizę geologiczną struktur wgłębnych i powierzchniowych, jak i szeroki zasób wiedzy z zakresu komputerowych metod wspomagania prac kartograficznych oraz organizacji i projektowania prac geologicznych, w tym zagadnień prawnych w geologii i ochronie środowiska. (czytaj więcej)

Geochemia przemian środowiska

Absolwent specjalności posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu polityki i gospodarki energetycznej kraju, zastosowania metod geochemicznych i modelowań procesów naftowych w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego, gospodarki przestrzennej, rozwoju miast, typologii wsi i terenów letniskowych z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), bioróżnorodności, georóżnorodności i ekoróżnorodności. (czytaj więcej)