Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. uczelni
dr Elżbieta Bilkiewicz
dr inż. Adam Zakrzewski

dr Adam Kowalski – pracownik emerytowany

mgr inż. Jan Pańczak – doktorant – tel. 0-12 617-38-88, e-mail: panczak@agh.edu.pl

mgr Paweł Działak – doktorant – tel. 0-12 617 34 65, 617 56 25, e-mail: dzialak@agh.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Jurek – doktorant – tel. 0-12 617 56 22, e-mail: jurek94@gmail.com 
kjurek@agh.edu.pl

mgr inż. Tomasz Kowalski – tel. 0-12 617 56 23, e-mail: tkowalsk@uci.agh.edu.pl

mgr inż. Hieronim Zych – tel. 0-12 617 56 23, e-mail: hzych@uci.agh.edu.pl