Studia podyplomowe – informacje

Czas trwania:
Studnia dwusemestralne, wrzesień 2019 – czerwiec 2020.

Termin zgłoszeń:
do 13 września 2019.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia oraz karta zgłoszenia (wzór do pobrania)
  • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych

Tryb zgłoszeń:
Elektronicznie (e-mail) lub listownie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc: 30

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 7 (wysoki parter)
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Mariusz Krzak, (12) 617 2432, e-mail: krzak@agh.edu.pl
Joanna Świąder, (12) 617 2415, e-mail: sliwka@geol.agh.edu.pl

Opłaty:
4000 zł (możliwość zapłaty w dwóch ratach; opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania)

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia audytoryjne i komputerowe.
Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym (jeden zjazd w miesiącu), sobota w godz. 9-19, niedziela w godz. 8-13 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.