Studia podyplomowe – kontakt

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Kierownik studiów:
Mariusz Krzak, (12) 617 2432, e-mail: krzak@agh.edu.pl
pawilon A-0, pokój 7 (wysoki parter)

Osoba do kontaktu:
Joanna Świąder, (12) 617 2415, e-mail: swiader@agh.edu.pl
pawilon A-0, pokój 232B (II piętro)