Pracownia Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż

Historia

Pracownia Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż powstała w wyniku ewolucji Zakładu Metodyki Poszukiwań (1969-1974), nad którym kierownictwo sprawował prof. dr inż. Hubert Gruszczyk. W latach 1997-2005 funkcjonowała w strukturze Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska w randze katedry Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż. Po reorganizacji wydziału, jaka miała miejsce w 2006 roku, pracownia weszła w skład Katedry Analiz Środowiskowych Kartografii i Geologii Gospodarczej. Od początku swojego istnienia swoją siedzibę posiada w pawilonie A-0 im. W. Goetla.

W 40-letniej historii jednostki, jej kierownikami byli:

  • 1969-1985 prof. dr inż. Hubert Gruszczyk
  • 1985-1989 prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki
  • 1989-2007 prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo

Poniżej załączamy głos osoby postronnej, pragnąc w ten sposób zwrócić uwagę na korzenie naszej Katedry/Pracowni i zadania geologii gospodarczej, jako nauki służącej gospodarce narodowej. Chcemy też oddać hołd Profesorom H. Gruszczykowi i A. Bolewskiemu, twórcom geologii gospodarczej, naszym Mistrzom, którzy przekazywali nam wiedzę, doświadczenie, kształtowali nasze poglądy i postawy.

Wspomnienie ukazało sie w majowym numerze BIP AGH (141/2005) w artykule prof. Stanisława Pytko pt. „Największe osiągnięcie naukowców AGH po II Wojnie Światowej”.