Pracownia Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych